Bijdrage: Parkhaven haal­baarheid unso­li­cited proposal en vast­stellen Masterplan


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 10 februari 2021

10 februari 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren in Rotterdam is tegen woningbouw aan de Parkhaven. Punt. Het vernietigt stadsnatuur en leidt tot drukte op een plek waar mensen juist graag komen om te onthaasten. Bovendien tast het de waarde van liefst vier rijksmonumenten aan. We zullen dan ook tegen het raadsvoorstel stemmen.

Wij hebben de bomeninventarisatie van het gebied bekeken, als bijlage van het masterplan. Overigens gaat die nog van de oude situatie uit, maar goed. Allereerst is het ons niet duidelijk welke van de 355 bomen in het plangebied zullen worden gekapt, welke bomen worden verplant en welke bomen behouden blijven. Blijven bijvoorbeeld de Italiaanse populieren behouden, nummers 285 t/m 287 uit de inventarisatie, met een diameter van tussen de 75 en 105 centimeter? Of de Noorse esdoorn, nummer 241, met een stamdikte van negentig centimeter? Wat dacht je van de Canada-populier, stamdikte 125 centimeter? Wij komen met een motie om af te zien van de kap van bomen met dergelijke stamdikten. En verder willen wij dat beeldbepalende bomen behouden blijven. Ze zijn niet voor niets beeldbepalend.

Hoe zorgt het college ervoor dat de houtopstand niet afneemt, maar toeneemt? Er komen per saldo tweehonderd bomen bij, maar het is onduidelijk of de aanplant van nieuwe bomen ook bomen zijn van de eerste boomgrootte. Het aantal bomen zegt misschien iets over spreiding van groen, maar zeker niet over het volume van de bomen en daarmee ook niet over de ecologische waarde van aanplant als compensatie van de kap. Dus kan de wethouder iets zeggen over de grootte van de driehonderd bomen die worden aangeplant en de bijna honderd bomen die worden gekapt? En hetzelfde geldt eigenlijk voor het kroonvolume van de bomen ná ontwikkeling. Want voorzitter, eigenlijk gaat het voor wat betreft bomen en ecologie voornamelijk over de canopy cover, in goed Nederlands de dekking van de kroonprojecties. Dus hoe wordt boomgrootte en kroonprojectie straks gedekt?

Stichting De Bomenridders heeft overigens dezelfde zorgen als wij.

De gemeente zal grond vervreemden. We zijn dus zo meteen weer een stukje openbaar gebied kwijt. Hoe zorgt de wethouder er na sluiting van de koopovereenkomst voor dat de bomen in het plangebied behouden zullen blijven? Gaat hij bijvoorbeeld een kettingbeding opnemen in de overeenkomst die kap van deze dan particuliere bomen tegenhoudt? Zo nee, hoe gaat hij het regelen?

Sinds mei vorig jaar staan onze schriftelijke vragen open over het benoemen van bomen in het bestemmingsplan. We zijn natuurlijk blij dat het college zorgvuldig wil antwoorden, maar we horen graag of we de bomen op het particuliere terrein van de Parkhaven Partners, straks, onverhoopt, een plek kunnen geven in het bestemmingsplan. We horen het graag.

Gaat de wethouder het vernieuwde masterplan eveneens voorleggen aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed? Indien nee, waarom niet?

Het gezondheidscentrum komt niet op de begane grond, blijkt uit het raadsvoorstel. Hoe wordt dit gezondheidscentrum toegankelijk en hoe verhoudt plaatsing zich tot het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking? Waarom mag dit gezondheidscentrum eigenlijk niet op de begane grond? En welke culturele voorzieningen zijn voorzien? Tot slot over de referentiewaarden: voor welke waarden uit het voorzieningenplan zag de wethouder geen mogelijkheid?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Rekenkamerrapport gefundeerd bouwen. Onderzoek naar nieuwbouw en renovatie scholen

Lees verder

Bijdrage: Kansen voor Hoek van Holland (TROP)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer