Bijdrage: Pres­ta­tie­af­spraken 2022-2023


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 26 maart 2022

26 januari 2022

Voorzitter,

Welke waarde hebben de prestatieafspraken voor de wethouder als de vier grootste huurdersorganisaties weigeren te tekenen? Die vraag is eigenlijk de allerbelangrijkste. Welke legitimiteit heeft de wethouder om uitvoering te geven aan zijn beleid zonder mandaat van de mensen voor wie we het allemaal doen, namelijk de huurders van de corporaties?

Volgens de wethouder begeven de huurdersorganisaties zich op verboden terrein. Ze hebben zich namelijk uitgesproken tegen het woonbeleid en daar zijn de prestatieafspraken volgens de wethouder niet voor bedoeld. Dit verbaast ons. Er wordt namelijk wel op hetzelfde moment een beroep gedaan op de corporaties – zeg maar het moederbedrijf van de huurdersorganisaties – om bij te dragen aan de doelen uit het addendum Woonvisie 2030. Die hadden ook prima kunnen weigeren, bijvoorbeeld omdat ze morele bezwaren hebben dat het recht op huisvesting in Rotterdam door de Woonvisie wordt geschonden. Want dat is het toch, voorzitter? Het recht op huisvesting, een grondwettelijk recht, is in het geding.

In de prestatieafspraken wordt wederom gewag gemaakt van de BOK, de bestuurlijke overeenkomst over wijken in balans. We kennen inmiddels de niet-openbare, maar niet-geheime bijlage van deze overeenkomst. Daarover hadden wij op 27 oktober jongstleden vragen gesteld. Op 8 november jongstleden liet de wethouder weten afstemming te moeten zoeken met de deelnemende corporaties om dan uiterlijk januari van dit jaar de vragen te beantwoorden.

Wat we ook alweer vroegen, voorzitter? In het kort: hoe dan, hoe dan, hoe dan? In Vreewijk moeten er tot 2030 ruim duizend sociaalbasiswoningen van Havensteder weg. In Oud-Crooswijk van deze corporatie ongeveer 900, In Bospolder 450, in Tussendijken 350 en in de Agniesebuurt 300. Woonstad gaat haar sociaalbasisbezit in het Oude Westen met 560 woningen tot 2030 terugbrengen. In Spangen gaat sociaal basis met 290 in de min. In Feijenoord met 650. OK, triest maar waar. Maar dan vervolgens: in de niet-openbare, niet-geheime bijlage staat dat er een toename is van sociaal basis met liefst zevenhonderd woningen en van sociaal plus met zo’n vierhonderd woningen in de particuliere voorraad. particulieren in de Agniesebuurt gaan blijkbaar tweehonderd extra woningen in sociaal basis aanbieden, bij 2030. In Delfshaven honderd stuks. In Groot IJsselmonde nog eens tweehonderd.

Destijds waren wij benieuwd of de wethouder in Sinterklaas gelooft. Dit keer is het de Paashaas. Denkt hij dat particulieren hun goudmijn – een woning – nog willen verhuren tot de tweede aftoppingsgrens? Een koopwoning sociaal basis is gemaximeerd op €141.000. Denkt de wethouder nou werkelijk dat er in dit tijdsgewricht nog woningen tot dit bedrag worden verkocht?

Kortom, waarom zou je willen meewerken aan uitvoering van dit woonbeleid middels prestatieafspraken die op een luchtkasteel zijn gebaseerd? Het gaat simpelweg niet gebeuren zoals de wethouder het voor ogen heeft. Waarom een bijrol willen spelen in deze klucht?

Voorzitter, waarom vormt vergroening van de private buitenruimte van corporaties geen onderdeel van de prestatieafspraken? We hebben het hier specifiek over het onttegelen van de tuinen, bijvoorbeeld die in de wijk Schiemond. U weet, bewoners zijn argwanig dit zelf te doen als gevolg van eventuele consequenties de boel weer in originele staat op te leveren bij vertrek.

Tot slot, voorzitter. Mogen wij de uitgangspuntenovereenkomst ontvangen die volgens de brief vorig jaar is opgesteld en dat de basis gaat vormen voor het sociaal statuut? Alvast dank aan de wethouder.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.