Bijdrage: Eind­rap­portage Plan van Aanpak Kwetsbare Rotter­dammers


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 9 februari 2022

9 februari 2022

Voorzitter,

Wij willen het vandaag over Housing First hebben. Wij zijn voorstander van dit concept. Onlangs, te weten eind januari, was deze commissie uitgenodigd bij Alliantie Tante Sjaar en werd ik in Buurtsteunpunt Zevenkamp van het Leger des Heils getrakteerd op een serie succesverhalen over de pilot met 25 Housing Firstcliënten in de buurt van die voorziening. Wat blijkt? In slechts een van die 25 gevallen is de inhuisplaatsing niet succesvol geweest. In de overige gevallen wél. Succes in het gunnen van een nieuwe kans aan Rotterdammers die wat hulp nodig hebben.

Wat blijkt ook, voorzitter? Mijn collega mevrouw Mohamed-Hoesein en ik kregen het verhaal opgedist van een persoon zonder dak of thuis die in de bosjes van Park 16Hoven woonde, samen met zijn hond. De trouwe viervoeter was eveneens de reden dat deze persoon niet terecht kon in ‘reguliere’ dak- en thuislozenopvang, omdat honden er niet welkom zijn. Het is dus zo dat het hebben van een hond een beperkende factor is in het kunnen bieden aan huisvesting voor deze groep kwetsbare Rotterdammers.

En daar was dan Housing First voor deze kwetsbare Rotterdammer. Natuurlijk, er waren wat aanpassingsproblemen en de hond bleef ook maar blaffen toen deze persoon af en toe weg ging om net als u en ik naar een boodschap te doen. Omwonenden waren in eerste instantie argwanend. Maar al snel zaten ze gezellig met hun nieuwe buur aan de koffie. Goeie zaak dus, om perspectief te bieden aan dak- en thuislozen middels huisvesting.

Burgemeester Aboutaleb zegt dat niemand in Rotterdam op straat hoeft te slapen. Want er is zogezegd altijd een plekje voor hen in de nachtopvang. Allereerst is dat volgens mij niet zo, als ik mijn ogen goed de kost geef. Maar als je door het leven gaat met een hond als trouwe metgezel, dan ben je bij voorbaat kansloos. Alleen Housing First biedt dan soelaas. Mijn vraag aan de wethouder is dan ook of we het aantal Housing Firstplaatsingen van gemiddeld vijftig per jaar kunnen opschalen als dat nodig is en of personen met honden eerder in aanmerking kunnen komen door bovenstaande moverende redenen. Graag antwoord, bijvoorbeeld hoe Housing First is geborgd in de prestatieafspraken.

Voorzitter, we kunnen de nachtopvang ook geschikt voor honden maken. De wethouder kwetsbare Rotterdammers schreef in 2019 in een brief met kenmerk 19bb23050 het volgende:

“Een klein aantal dak- en thuislozen heeft een hond. In principe is de nachtopvang er niet op ingericht dat honden mee kunnen komen en opgevangen worden. (…) Waar nodig wordt gezocht naar een oplossing binnen het netwerk of er wordt contact gelegd met organisaties zoals de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn en de Dierenambulance/Dierenbescherming. Deze organisaties kunnen zorgen voor tijdelijke opvang van honden. Tegelijkertijd kan het achterlaten van een hond een belasting opleveren voor de dakloze. Om die reden gaan we onderzoeken welke specifieke nachtopvangvoorziening voor dak- en thuisloze Rotterdammers kunnen voldoen aan de eisen voor het plaatsen van een aantal benches voor honden, zonder dat dit leidt tot overlast voor de bezoekers van nachtopvang zonder honden en de buurt.”

Nou voorzitter, de vloer is aan de wethouder. We zijn nu drie jaar verder. Dus wat heeft het onderzoek opgeleverd? Waar zijn de benches geplaatst, voor hoe lang en zijn er klachten gekomen? Gaan we de benches uitrollen naar de organisaties in de stad die kwetsbare Rotterdammers opvangen?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Prestatieafspraken 2022-2023

Lees verder

Bijdrage: Grondexploitatie Carnisse Eiland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer