Bijdrage: Monitor Rotterdams lera­ren­tekort, oktober meting 2021


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 22 december 2021

22 december 2021

Voorzitter,

Wij maken ons ernstig zorgen over het lerarentekort. Uiteindelijk blijkt het Nationale Programma Onderwijs toch een beetje een Pyrrhusoverwinning voor kwetsbare scholen in onze stad. Doordat scholen van binnen en buiten Rotterdam nu wat ruimer in hun jasje zitten, kunnen ze hengelen naar leerkrachten die we juist zo hard nodig hebben in onze wijken.

Dit geldt met name voor scholen met hoge schoolweging. In de brief van de wethouder staat: “Het tekort is het meest gestegen bij scholen met een gemiddelde en met een zeer hoge weging. De analyse naar het relatieve (=procentueel) en absolute lerarentekort laat zien dat met name scholen met een (zeer) hoge schoolweging last hebben van het lerarentekort.” Het tekort bij zeer hoge schoolweging is met vijf procentpunten verergerd. Ter vergelijking bij de zeer lage schoolweging is het lerarentekort verminderd.

Dit baart zorgen. Weet de wethouder of de arbeidsmarkttoelage komt te vervallen als basisscholen dezelfde CAO krijgen als die van het voortgezet onderwijs? Zo ja, dan voorzie ik wederom een averechts effect zoals je dit ook door NPO-geld ziet. Leerkrachten zullen dan minder snel voor scholen met hoge schoolweging kiezen, want de bezoldiging op de basisscholen is immers overal gelijk. Als de wethouder het niet weet, wat natuurlijk kan, is hij bereid dit voor onze raad uit te zoeken? Het houdt immers verband met wat wij als lokale overheid vervolgens zouden moeten doen het werk op kwetsbare scholen aantrekkelijker te maken.

Er is een verdubbeling in het lerarentekort op procentpunten te bespeuren in het voortgezet speciaal onderwijs. Zeer zorgwekkend. Een vijfde van de formatie kan nu niet worden ingevuld. Wij denken dat er een actieplan voor het voortgezet speciaal onderwijs moet komen. Een deel van het actieplan zal straks worden geregeld door landelijke actie over de beloning van leerkrachten in deze sector. Maar wij denken dat we als stad meer kunnen doen. Wat vindt de wethouder hiervan?

Een andere verdubbeling speelt zich af in gebied Feijenoord. Er is hier iets goed mis. Wij hebben al eerder gevraagd of scholenkoepels nieuwe leerkrachten kunnen alloceren op de scholen. Je solliciteert dus bij de koepel, niet bij de school. De wethouder wil het niet, maar het NPRZ wil het wel graag en ook onze NPRZ-wethouder ziet het zitten. Wij doen opnieuw het verzoek aan de wethouder dit in gang te zetten.

Wij vinden het jammer dat de wethouder zich nog niet geïnformeerd heeft over de mogelijkheden die de nieuwe research master op de Erasmus Universiteit met zich meebrengen voor het oplossen van het lerarentekort en hoe het instellingstarief hier een rol in kan spelen. Met de nieuwe master kun je studenten aan je stad binden, maar het instellingstarief vormt een belemmering. Een tweede teleurstelling zit ‘m in de afwachtende houding van de wethouder met betrekking tot gebruik van gemeentelijke middelen om ventilatie op scholen te verbeteren. De wethouder kijkt naar het rijk voor aanvullende middelen op de SUVIS-regeling, maar van de scholen horen wij dat er nu al iets moet worden gedaan aan het binnenklimaat. Als leerkrachten zich zorgen maken over de eigen gezondheid op de werkplek, straalt dit natuurlijk af op het Rotterdamse onderwijsveld. In negatieve zin welteverstaan.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Beleidskader internationaal

Lees verder

Bijdrage: Prestatieafspraken 2022-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer