Bijdrage: Kansen voor Hoek van Holland (TROP)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 10 februari 2021

10 februari 2021

Voorzitter,

Voor ons hoeft een toeristische visie voor Hoek van Holland niet zozeer. Een overheid is er primair voor bewoners. Hoekenezen hebben volgens mij veel meer aan een stadsbestuur dat haar zorgen serieus neemt. Bijvoorbeeld een strenge aanpak van overlast door het havenindustrieel complex – denk aan de zwarte stof van de kolenoverslag. Of eindelijk eens een toekomstvisie voor de polders, in plaats van het uit te besteden aan private ontwikkelaars. Hoek van Holland is geen Bloemendaal en dat hoeft het ook niet te zijn. Waarom zou je überhaupt willen inzetten tot de rol van Hoek van Holland als badplaats?

Want, voorzitter, was is het doel? Economische groei? Nou, we weten waar dat doorgaans toe leidt. Of stelt het college dat het voorzieningenniveau in de Hoek alleen maar op peil kan blijven door de aanwas van toeristen? Mijn ervaring met badplaatsen is juist dat ze buiten het seizoen sfeerloos zijn en dat de helft van de winkels gesloten is, net als alle tijdelijke verblijven. Zandvoort is zo’n voorbeeld. Ik woonde een tijd in de buurt van Great Yarmouth, blijkbaar dé badplaats in Engeland in de jaren zestig. Totdat de goedkope vakanties naar Zuid-Europa in opmars kwamen. Great Yarmouth voert nu de ‘verkeerde lijstjes’ aan, om het maar zo te noemen. Laten we in Hoek van Holland niet diezelfde fout maken. Dus geen plat vermaak, geen klatergoud waar de bewoners niks aan hebben.

Vooral de inzet van korte verblijven is zeker geen aanwinst voor De Hoek. Dit leidt tot meer parkeerbewegingen en minder sociale cohesie. We zien ook op tegen de verdere vercommercialisering van de kustlijn. Wij willen geen huisjes op het strand en we hebben moeite met het gebruik van bunkers als bed & breakfast, omdat er vleermuizen in nestelen. En die waren er toch echt eerder, voorzitter.

Hoe zit het met het zogenoemde ‘icoon op het duin’, te weten een paviljoen? In het TROP staat: “Een paviljoen op het hoogste duin met uitzicht op de Waterweg, de Maasvlakte, de duinen en de zee, is een potentiële attractie op zichzelf.” Je kunt ook gewoon zeggen: een paviljoen die het uitzicht behoorlijk verpest en de omgeving rondom Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen aantast. Hoe zit het met de planvorming van dit paviljoen en op welk duin is deze voorzien?

Hoe verhouden fysieke ingrepen in Hoek van Holland voor meer toerisme zich tot stikstofdepositie en de nabijheid van Natura 2000? Stikstof is een ramp voor de natuur, pijler 2 van het TROP. De metrolijn gaat dwars door het Vinetaduin en leidt tot aantasting van het gebied. Ontwikkeling van het Vafamilterrein gaat ook tot nieuwe opstallen leiden, evenals de transformatie van bestaande gebouwen tot hotels. Er komt geen huis meer van de grond in Hoek van Holland, dus het college neemt een doelbewust risico met het TROP. Welke planologische aanpassingen van Hoek van Holland zijn nodig om alle ambities in het TROP gestand te doen?

Is de wethouder bereid de tekstuele aanpassingen van de RAR in te passen in het TROP? En wat zegt de wethouder op de analyse van de RAR dat vaste gasten tot vijftig procent meer uitgeven aan lokale middenstand dan de korte verblijvers? Waarom zouden de vaste gasten van het recreatieoord niet goed passen in de visie die het college voor ogen heeft? Waarom is de RAR niet betrokken bij de totstandkoming van dit perspectief?

En wat betekent eigenlijk modernisering van het recreatieoord? Als de recreanten in het oude en nieuwe kamp blij zijn met hun huisjes, voor wie is die modernisering dan bedoeld? Wie heeft er wat aan?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.