Bijdrage: Over­een­komst Haven­be­drijf en gemeente over Landtong Rozenburg


Uitge­sproken in de Tijde­lijke commissie fysiek op 11 mei 2022

11 mei 2022

Voorzitter,

Fijn dat de Landtong van Rozenburg groen blijft op de locatie waar op een eerder moment een distributiecentrum was voorzien. Het bestemmingsplan gaat worden aangepast, waarmee gelijk de walstroomvoorziening planologisch mogelijk wordt gemaakt. Aan de wethouder de vraag of er voor wat betreft windenergie ook aanpassingen aan het vigerende bestemmingsplan worden gedaan.

Compensatie voor het Havenbedrijf Rotterdam vindt plaats in M4H. Het bedrijf Continental Juice mag tot 2050 in het gebied blijven, wij nemen aan de locatie aan de IJsselstraat. Een opsteker voor het Havenbedrijf, die zo langer haar terrein kan verhuren. Continental Juice moet wel een half miljoen besteden voor een betere aankleding van de bedrijfshallen. Wie beslist hier wat mooi is? Hoe houdt de wethouder regie? En waarom geen welstandsparagraaf voor het gehele M4H-gebied?

Wij denken dat de uitbaters van creatieve ondernemingen elders in M4H deze deal tussen de gemeente en het Havenbedrijf met gemengde gevoelens aanzien. In Rotterdam is het momenteel alle ballen op woningbouw en daarvoor moeten bijvoorbeeld ook initiatieven aan de Marconistraat wijken. In de brief lezen wij dat een woonwijk met behoud van het bedrijf Continental Juice onmogelijk wordt gemaakt. Hoe gaat de wethouder uitleggen aan creatieve pioniersondernemingen in M4H dat het ene bedrijf blijkbaar het andere niet is?

Wat is het subsidiebedrag dat het Havenbedrijf nu niet meer aan de gemeente Rotterdam hoeft over te maken, als andere vorm van compensatie?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.