Bijdrage: Onderwijs in de Begroting 2021


Uitge­sproken in de verga­dering van de Commissie ZOCS op 4 november 2020

4 november 2020

Voorzitter,

Met betrekking tot onderwijs in de begroting maken wij ons zorgen over burgerschapsonderwijs. Wij hebben zo het idee dat het een en ander stilstaat, ondanks het manifest uit juni van dit jaar. Dat draagt als titel ‘Veilige oefenplaats voor burgerschap’. Momenteel ligt het initiatief vanuit ons als Raad voor meer en beter burgerschap naar aanleiding van de motie-Engberts nagenoeg stil, omdat er geen uitvraag vanuit de schoolbesturen plaatsvindt. Maar burgerschap is meer nodig dan ooit, zeker ook in verband met recente ontwikkelingen die zich in Frankrijk hebben afgespeeld. Volgens mij hoef ik daar niet verder over uit te wijden.

Vrijheid van meningsuiting is een zeer integraal onderdeel van burgerschapsonderwijs. Wij schrokken dan ook van het bericht in het AD Rotterdams Dagblad dat er een docent van het Rotterdamse Emmauscollege is bedreigd die, na een oproep van het kabinet aan scholen om iets te doen met de tragische gebeurtenis in Frankrijk, vrijheid van meningsuiting bespreekbaar heeft gemaakt. Dit is een zeer onverkwikkelijke zaak, voorzitter. Als de wethouder hier iets meer over kan vertellen, dan horen wij het graag.

Wij willen van het college weten of alle burgerschapsmiddelen voor 2020 zijn uitgenut door de scholen. Wellicht dat het aan de kant van het college óók stilstaat. Graag een reactie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.