Bijdrage: Beant­woording vragen over 'Positie van dieren in natuur- en mili­eu­edu­catie'


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZWCS op 17 mei 2023

17 mei 2023

Voorzitter,

Natuur- en milieueducatie is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling en vorming van jonge kinderen. Zo zijn er lespakketten ontwikkeld voor het basisonderwijs en voor enkele bofferds is er zelfs een schooltuin!

Het is dan ook vaste prik van grootouders/ouders om langs de kinderboerderij te gaan.

Niets zo vertederend dan de blije gezichtjes wanneer de nieuwsgierige geitjes bij de buggy komen kijken, het konijntje in het hok het worteltje aanneemt, de lammetjes in het voorjaar door de weide dartelen.

Soms worden de informatieborden voorgelezen. ‘We drinken melk van de koe. Honing komt van de bijen en de kip legt eieren”

Met een gerust geweten lopen we over de kinderboerderij. Het heeft per slot van rekening het Keurmerk Duurzaam!

Wat ons betreft betekent dat keurmerk Duurzame Kinderboerderij: duurzaam verdienmodel aan dierenleed. Natuurstad heeft rond de 30.000 euro extra verdiend van 2019 tot 2021.

Men leeft namelijk met de gedachte dat alleen jonge dieren bezoekers trekt…en wat

de bezoeker van de kinderboerderij niet verteld wordt is:

 • Dat de bokjes waardeloos zijn voor de beheerders, want je hebt maar 1 bok nodig om de geitjes voor het volgend seizoen te bevruchten dus worden de overige bokjes via Marktplaats verkocht.
 • Honing eigenlijk helemaal niet voor de mens is maar gewoon voor de bijen zelf,
 • Dat de koe alleen melk kan geven wanneer ze een kalf heeft en geloof ons ze mag echt niet een nachtje rollebollen met een woest aantrekkelijke stier,
 • Dat uit de eieren eigenlijk de kuikentjes van de kip komen die ze zelf uitbroedt en niet een machine,
 • Dat de dartelende lammetjes niet vrij en blij mogen leven in de wei maar na een paar weken als ze te groot worden verkocht worden, het liefst niet aan handelaren maar echt controleren doen we dat niet en als het niet anders kan dan toch wat zomaar betekent dat het lammetje wat je woensdagmiddag zag dartelen zaterdagavond in je broodje shoarma kan zitten.

Voorzitter, we vragen de wethouder dan ook of hij op de hoogte is van het dierenleed?

Zijn we dan tegen kinderboerderijen? We zien graag dat de gemeente overstapt op het keurmerk Diervriendelijke kinderboerderijen.

Een keurmerk die zich richt op dierenwelzijn wat betekent dat de dieren mogen leven naar hun aard zoals:

 • Alle dieren mogen oud worden op de kinderboerderij
 • Er wordt niet met de dieren gefokt en eieren worden dus ook niet uitgebroed
 • Sociale dieren zitten altijd met soortgenoten gehuisvest
 • De dieren hebben voldoende ruimte om zich natuurlijk te kunnen gedragen ( zie voor richtlijnen ruimte Kinderboerderijbesluit)
 • De dieren kunnen zich terugtrekken van bezoekers
 • Er zijn geen actieve knuffeluurtjes met prooidieren
 • Er zijn geen exotische dieren op de kinderboerderij (slangen/vogelspinnen)
 • Als een dier ziek is zorgt men er voor dat het dier medisch behandeld wordt

Ja maar dat laatste gebeurt nu toch? Euh, nee, niet altijd. Het is nu goodwill van de beheerders.

We vragen dan ook via de voorzitter aan de wethouder of het college als voorwaarde aan Natuurstad het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderij wil stellen? Alleen zo kunnen we het dierenwelzijn op de kinderboerderijen borgen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Festivals tijdens het broedseizoen (Aanvraag Regeling van Werkzaamheden)

Lees verder

Bijdrage: Nota Samen SchoonR 2023-2026 (commissiebehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer