Bijdrage: Noodsteun­lening dier­gaarde Blijdorp


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 7 oktober 2020

8 oktober 2020

Voorzitter,

Wij mensen hebben enigszins ervaren hoe een lockdown voelt. Wij zijn nu uit de lockdown en wat gaan wij doen? Naar dieren kijken die in een permanente lockdown zitten. Een levenslange lockdown. Waar de bekende anderhalve meter voor veel dieren een luxe is.

Het coronavirus maakt pijnlijk duidelijk dat de dierentuin een pretpark voor de mens is. Midden in de stad wilde dieren uit alle continenten bekijken voor het eigen plezier. Het is dieronvriendelijk en niet meer van deze tijd. Is het nog moreel rechtvaardig om dieren hun vrijheid te ontnemen? IJsberen in het wild lopen dagelijks honderden kilometers, tijgers en andere roofdieren hebben in het wild een groot jachtgebied nodig. Die moet je niet opsluiten in een kooi midden in een stad. Door gevangenschap ervaren dieren stress en vertonen atypisch en stereotiep gedrag. Wie kent niet de wiegende olifanten en ijsberen?

Wat is de functie van een dierentuin? Dierentuinen leggen zelf de nadruk op educatie, maar wat leer je kinderen met het tentoonstellen van wilde dieren in kooien? En dat terwijl wij in een tijd leven waarin kinderen ook alles kunnen leren via Virtual Reality, videogames en apps over dieren in hun natuurlijke omgeving.

Over educatie gesproken: in de NRC zegt de directeur van Blijdorp dat er ontslagen zijn gevallen of komen op de afdelingen die gerelateerd zijn aan bezoekersaantallen, zoals educatie. Wij willen graag weten als er ontslagen zijn bij educatie. Hoe verhoudt zich dit dan tot de 800.000 euro subsidie die Blijdorp krijgt voor educatie? Graag een antwoord van de wethouder.

Er wordt geschermd met fokprogramma’s waarbij men bedreigde dieren in stand houdt. Een fabeltje. Fokprogramma’s dragen daar nauwelijks aan bij. Nee, voorzitter, dierentuinen fokken vooral voor de bezoekerscijfers. Jonge dieren scoren goed bij het publiek. Wie herkent de berichten niet: geef het ijsbeertje een naam! Geef het pasgeboren girafje een naam! Aan de jonge dieren hangt echter een hoge prijs. In Europa worden jaarlijks drie- tot vijfduizend gezonde dierentuindieren als overschot afgemaakt. Ook in Blijdorp.

Voorzitter. Wie werkelijk wilde dieren wil beschermen, moet zich inzetten voor het behoud van hun natuurlijke leefomgeving.

Voorzitter, het Rijk gaat komen met 39 miljoen voor alle Nederlandse dierentuinen. Naar onze informatie dient dit besteed te worden aan de dieren.
Maar in het raadsvoorstel lees ik dat Blijdorp dit geld gaat gebruiken voor het versneld aflossen van de gemeentelijke lening. Vraag: hoe zit dit? Graag een antwoord van de wethouder.

Voorzitter, dierentuinen in de huidige vorm zijn niet meer van deze tijd. Dat vinden niet alleen wij maar steeds meer mensen. Zie het voorbeeld van het Dolfinarium. Waarschijnlijk is dat binnen vijf jaar gesloten omdat de mensen het gewoon niet meer willen.

Blijdorp in de huidige vorm hoort bij de economie van het verleden. Het heeft in deze vorm geen toekomst. Wij pleiten voor een andere vorm van Blijdorp. Daarom verzoeken wij het college in de voorwaarden voor het verstrekken van de noodsteun op te nemen dat Blijdorp stappen gaat zetten om zich op termijn om te vormen tot een ecopark dat bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad, dat moet worden beschouwd als een groene plek waar bedreigde diersoorten tijdelijk worden opgevangen die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven. Alleen dan heeft Blijdorp een toekomst.

Voorzitter, mensen gaan naar een dierentuin om levende dieren te zien. Wij vinden het raar dat mensen dan ook in Blijdorp nog steeds dode dieren kunnen eten. Juist een dierentuin is een plek waar vegetarisch voedsel de menukaart dient te bepalen, uit liefde en eerbied voor de dieren. Daarom pleiten wij om in de voorwaarden van de lening op te nemen dat Blijdorp geen vlees en vis meer aanbiedt in de catering en restaurants.

Ook willen wij in de voorwaarden opgenomen zien dat Blijdorp geen gezonde dieren euthanaseert. Tevens willen wij in de voorwaarden opgenomen zien dat Blijdorp stopt met haar fokprogramma’s.

Tot zover voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Cultuurplan 2021-2024. Stad in transitie, cultuur in verandering

Lees verder

Bijdrage: Rapportage 2019 aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer