Bijdrage: Nationaal Programma Onderwijs


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 6 oktober 2021

6 oktober 2021

Voorzitter,

We vinden het gemeentelijk NPO-aanbod er overwegend mooi uitzien. We zijn erg blij over het aanbod voor de doelgroeppeuters. De vier sporen – A t/m D – lijken inhoudelijk ingegeven. Dat doet ons deugd.

Er is wel een groot manco: het speciaal onderwijs. Die staat nergens expliciet benoemd. Terwijl de averechtse effecten van het NPO wel terechtkomen op het bordje van het speciaal onderwijs. Waarom, voorzitter? Het is zwaar en lastig werk, terwijl het NPO-geld op minder zware scholen lonkt. Misschien krijgen we wel meer leraren, maar ook misallocatie. Wat gaat de wethouder daaraan doen?

Wij zijn blij met extra cultuuronderwijs, maar de ratio ontgaat mij waar het de aanpak van het lerarentekort betreft. Begrijp ik goed dat de kunstvakdocenten worden ingezet om reguliere leraren te ontlasten, omdat deze vakdocenten pedagogisch geschoold zijn? En is dit dan om onze leraren een adempauze te gunnen, of om de facto de te tekorten op de scholen aan te vullen?

Het gemeentelijk aanbod is aanpalend aan de initiatieven uit het onderwijsveld. Wij lezen dat er extra buitenlessen worden gegeven, onder andere. Wordt er ook ingezet op meer NME-onderwijs voor onze jeugd? Zo ja, hoe ziet dat eruit? Wordt gemeentelijk NPO-geld als subsidie aan Stichting Natuurstad verstrekt, om zo de scholen af te gaan. Zo nee, waarom niet? Dat valt vermoedelijk in Spoor D.

Tot slot zijn we blij te hebben vernomen dat de Erasmus Universiteit een master in het leven roept met collega-universiteiten om studenten klaar te stomen voor een carrière in het onderwijs. Hier hebben wij nog wel een vraag over. Het instellingstarief voor een tweede master is nu meer dan €1.000 voor personen die deze master als tweede master gaan volgen. Voor personen die al een master voor docent in het voortgezet onderwijs hebben en toch besluiten om naar het primair onderwijs te gaan, kun je dit instellingstarief met gemak met een factor 7 vermenigvuldigen. Wij zien graag dat de gemeente Rotterdam middelen vrijmaakt om aankomende masterstudenten aan de Erasmus Universiteit, die aangeven graag in Rotterdam basisschoolleraar te willen worden, financieel ontziet. Als je het gemak ziet waarmee de werkbonus van €5.000 vroeger werd weggegeven, kunnen we niet voorstellen dat hier geen middelen voor zijn.

Als blijkt dat de gemeente het hoger onderwijs niet mag bekostigen, dan vragen wij de wethouder de Erasmus Universiteit te verzoeken het instellingstarief voor de nieuwe master te schrappen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan Oranjebonnen

Lees verder

Bijdrage: Het voorstel tot vaststelling van de nota van uitgangspunten ten behoeve van de ontwikkeling van het project RISE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer