Bijdrage: Bestem­mingsplan Oran­je­bonnen


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 30 september 2021

30 september 2021

Voorzitter,

Wij zijn blij met de bestemming natuur in de Bonnenpolder. Wij hopen op mooie nieuwe natuur in deze polder, waarmee definitief een einde komt aan het bestuurlijke gerommel dat al sinds ons aantreden in de Raad in 2014 en ver daarvoor aan de orde is. Wel is het zo dat wij daarvoor geen natuurbegraafplaats hoeven. Nieuwe natuur mag best wat kosten. Nu lijkt het alsof een ondernemer een grondgebonden business voor ogen heeft, met natuur als decoratie. Met een amendement hopen wij samen met collega-fracties CDA en Leefbaar Rotterdam de natuurbegraafplaats tegen te houden. Daarnaast komen wij met een motie om natuurontwikkeling zelf ter hand te nemen.

De nieuwe natuur komt op privaat terrein. De gemeente Rotterdam geeft zo haar regierol uit handen om biodiversiteitsdoelen en natuurwaarden te realiseren. Daarnaast benut zij in het geheel niet de privaatrechtelijke overeenkomst met de initiatiefnemers van de natuurbegraafplaats om het opzettelijk doden van wilde dieren in het gebied definitief tot het verleden te laten behoren. Wij willen geen jacht en ook geen faunabeheer en wij zouden eerlijk gezegd niet weten waarom iemand dat wel zou willen. Ook hiervoor moties, voorzitter.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Omgevingsvisie (beleidsvelden sociaal domein)

Lees verder

Bijdrage: Nationaal Programma Onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer