Bijdrage: Monitor Werk en Inkomen 1e tertaal


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie WIOSSAN op 31 augustus 2022

31 augustus 2022

Voorzitter,

Dank ook voor iedereen die bijgedragen heeft aan de twee monitoren die we gekregen hebben met betrekking tot werk en inkomen en gezondheidsbevorderende trajecten voor de doelgroep van Prestatie010. Ik heb beide monitoren met veel belangstelling gelezen. We hebben twee opmerkingen met betrekking tot deze monitoren.

Eerst over de monitor van W&I: uit de monitor blijkt dat we het grotendeels goed doen. Werkloosheid daalt, uitstroom naar werk stijgt, iets onder de streefwaarde maar de trend is goed. Goed nieuws dus. Aan het einde van de collegebrief wordt vermeld dat de nieuwe raad invulling kan geven aan de toekomstige monitor met verdiepingsthema’s. We vroegen ons af als Partij voor de Dieren of we bij de toekomstige monitor ook aangeboden cursussen mogen evalueren vooral op het gebied van duurzaamheid op de werkvloer. Ik geloof dat de noodzaak van kennis en ervaring over een duurzaam Rotterdam voor nieuwe werknemers bij iedereen in de zaal hier bekend is. Deze cursussen waarover ik het heb zijn zeer populair en breed aangeboden voor werknemers met een HBO- en WO-diploma. Zou het niet fijn zijn als uitkeringsgerechtigden ook de kans krijgen om meer kennis en ervaring op te doen met betrekking tot een duurzame werkvloer? Mijn vraag aan de wethouder is dus of we duurzame werkvloercursussen als verdiepingsthema kunnen opnemen bij de nieuwe monitor? Met eventuele vragen zoals: volgen de deelnemers een cursus over duurzaamheid op de werkvloer of over de relatie tussen duurzaamheid en gezondheid op de werkvloer? Is daar een behoefte aan? Hoe denken de deelnemers en cursusaanbieders hierover? Ik hoor heel graag hoe de wethouder hierover denkt.

Als tweede de monitor ten behoeve van gezondheidsbevorderende trajecten voor de doelgroep van Prestatie010. Deze monitor laat zien dat er hoe klein ook enkele verbeteringen zijn bij de gezondheidservaring van de doelgroep van Participatie010. Dat is ook hard nodig in Rotterdam waar de helft van onze bewoners geen gezond gewicht heeft en veel gezondheidsproblemen ervaren, vooral onder lage sociale milieus. Armoede maakt ziek, dat weten we sinds het verschijnen van landelijke rapporten over de relatie tussen sociaaleconomisch milieu en gezondheid. Wat we ook weten van diverse wetenschappelijke bronnen is dat dagelijks dierlijk voedsel zeer schadelijk is voor de eigen gezondheid maar ook voor de gezondheid van onze aarde, maar dat even ter zijde. Ons voedingscentrum adviseert daarom niet iedere dag dierlijke producten te eten en wat vlees betreft te beperken tot vijfhonderd gram per week. Dat doet het voedingscentrum al enkele jaren. Toch zie ik in de monitor van Mediad geen enkele vraag over het nuttigen van dierlijk voedsel onder de vragen die over voeding gaan. Er wordt alleen gevraagd naar aantal stukken groente en fruit, snacks, frisdranken en alcoholgebruik. Niets over dierlijk voedsel. Dat is zeer jammer. Als we deze informatie zouden kunnen ophalen, zouden we het werk van vele gezondheidsspecialisten kunnen verlichten en wat besparen op gezondheidszorg.

Dus mijn vraag aan de commissie en wethouder of we ‘het nuttigen van dierlijk voedsel’ in de volgende monitor zouden kunnen opnemen.

Dank u wel voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Instandhouding meeuwenpopulatie havengebied

Lees verder

Bijdrage: Deelname aan Social Impact Fonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer