Bijdrage: Deelname aan Social Impact Fonds


Uitge­sproken in de verga­­dering van de commissie WIOSSAN op 31 augustus 2022

31 augustus 2022

Voorzitter,

Dit onderwerp vinden we een moeilijk onderwerp. Omdat het gaat over het toekennen van door de raad zelf geoormerkte gelden ten behoeve van armen in Rotterdam. 2,5 miljoen voor het bestrijden van hardnekkige armoedeproblematiek. Wie zou eigenlijk hiertegen zijn? Toch hebben we als Partij voor de Dieren bedenkingen hierover.

SIFR is een uiterste commercialisering van de armoedeproblematiek. Samen met bedrijfskundige professionals wordt er een bedrijf/fonds opgezet met winstoogmerk (rendement 2-3%) om sociale ondernemers te selecteren en contracteren ten behoeve van (gemeentelijke) schuldhulpverlening. Met anderen worden armen gezien als investeringsobjecten. Als product...net als dieren in de veehouderij...We hebben als Partij voor de Dieren moeite met deze beeldvorming maar ook met de voorgenomen uiterst commerciële werkwijze.

We hebben 3 bedenkingen/vragen hierover:

  • 1. Wat is de toegevoegde waarde van dit commerciële fonds, behalve het verminderen van werkdruk van gemeentelijke schulphulpverlening met private gelden die nu ook al beschikbaar zijn?
  • 2. Hoe zorgen we ervoor dat SIFR geen nieuw log bureaucratisch apparaat wordt dat vooral bezig is met zichzelf in plaats van Rotterdammers te helpen? Ik bedoel daarmee dat het managementteam van SIFR zich vooral druk maakt over haar eigen verdienmodellen, laagrisicoinvesteringen, samenwerkingen met succesvolle sociale ondernemersnetwerken binnen en buiten de regio zoals ze melden in hun ondernemersplan. Hoe voorkomen we dat kleine effectieve sociale ondernemers met goede contacten en begrip van lokale situatie geen kans meer krijgen om lokaal hulp te verlenen omdat SIFR hen niet ziet staan?
  • 3. Over de werkwijze van SIFR weten we weinig (behalve hun organisatorische structuur en hun businessmodel). We weten alleen dat ze een app “Buddy Payment” willen laten ontwikkelen om de armoedeproblematiek op te lossen, die naar schatting 500.000 euro moet kosten. Het prototype van deze app verschilt in de eerste instantie weinig van de gratis app van ABNAMRO Grip of van Apple, die toevallig ook Buddy heet.... Hoe zorgen we ervoor dat we niet zulke grote bedragen via dit fonds besteden aan bedenkelijke ondernemingen maar eerder aan de schuldsanering van de Rotterdammers in nood, zonder hen te zien als een product of investeringsobject?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Monitor Werk en Inkomen 1e tertaal

Lees verder

Bijdrage: Wet voorkeursrecht gemeenten Utrechtsestraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer