Bijdrage: Loca­tie­on­derzoek Kanaalweg (commis­sie­be­spreking)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 3 februari 2021

3 februari 2021

Voorzitter,

Het college heeft formeel nog geen besluit genomen over uitplaatsing van voetbalclub Steeds Hooger en een eventuele nieuwe locatie, maar wij willen de wethouder op het hart drukken in ieder geval niet een derde van het complex van volkstuinvereniging Streven naar Verbetering op te offeren. En wel hierom.

Wie kunnen er nou beter een lofzang doen op de stadsnatuur dan de tuinders van Streven naar Verbetering? In onze mailbox ontvingen wij het volgende schrijven: “Het complex lijkt soms een levensgrote volière. Streven naar Verbetering is het leefgebied van eksters, roodborstjes, uilen, kraaien, spechten, de zeldzame ijsvogel en vele andere vogelsoorten (…). Dat er zo’n rijkdom aan (bijzondere) vogels te vinden is op onze volkstuinvereniging komt onder andere doordat wij een enorme diversiteit aan bomen en struiken hebben die vogels van nestplekken en voedsel voorzien en het bij ons ‘s nachts nog echt donker en stil is. Naast vogels leven er vele andere diersoorten bij ons. Zo kun je tijdens de schemering het geluk hebben een vos tegen het lijf te lopen. Vleermuizen, egels, bijen, hommels, vlinders en mieren zijn er in overvloed. Deze biodiversiteit is ontzettend belangrijk voor ons voortbestaan als mensheid. Op dit stukje Rotterdam leren wij – stadsmensen - hoe alles met elkaar in verband staat en wat het belang is van het beschermen van die harmonie. (…) De vernietiging van een deel van ons complex zou dan ook desastreus zijn.

Voorzitter, laten we even doen alsof het college variant 1 verder gaat uitwerken. Gaat het college de hectaren aan stadsnatuur van Streven naar Verbetering compenseren in het collegetarget over twintig hectare groen erbij? Zo nee, waarom niet? En hoe gaat het college de natuurwaarden compenseren die verloren gaan als een derde van het complex moet wijken? Hoe verhoudt vernietiging van al die stadsnatuur zich tot de uitvoeringsagenda biodiversiteit die het college onlangs heeft vastgesteld? Graag een uitvoerige uitleg.

De gedeelde noemer van alle insprekers van vorige week is eigenlijk geweest: een bovenwoning in een versteende stad, een appartement midden in een hitte-eiland, met weinig groen om te kunnen onthaasten. Vandaar de cruciale functie die de tuin in Streven naar Verbetering met zich meebrengt. Sommige insprekers gaan zelfs zo ver te stellen dat ze de stad zullen ontvluchten als een derde van het complex moet wijken. Dit gaan we toch niet de nek omdraaien, voorzitter? Dat kan toch niet waar zijn?

Daarnaast zijn er ook financiële zorgen. Is er recht van opstal voor de tuinders of voor de vereniging? Zo nee, betekent dit dat de tuinders hun economisch eigendom dan zouden moeten verwijderen van het terrein? Hoe zit het met compensatie? Klopt het dat de opstallen van de negentig tuinen die zouden moeten wijken zo’n anderhalf miljoen euro gaan kosten? Zit dat al in de kostenraming? Zo nee, waarom niet? En waarom verleent de gemeente nog steeds omgevingsvergunningen voor de bouw van nieuwe opstallen op het complex, terwijl die mogelijk binnenkort al moeten worden afgebroken?

Voorzitter, ook de dierentuin ziet kunstgrasvelden, kunstmatig licht en parkeerplaatsen niet zitten. Dit vormt een aantasting op het dierenwelzijn, want het ijsberenverblijf en het verblijf voor de roofvogels zit ernaast. Diergaarde Blijdorp kan niet meer wensen dan een buur als Streven naar Verbetering, want hier heerst de rust en maken de tuinders bovendien geen gebruik van elektriciteit, dus het is er bij het invallen van de duisternis gewoon lekker donker. Gaan we de tien miljoen aan noodsteun voor Blijdorp nu gebruiken voor de verplaatsing van de ijsberen? Is het college al formeel op de hoogte gesteld van de bezwaren van de dierentuin?

Tot slot, voorzitter. Het onderzoek naar heronderzoek Kanaalweg is in veel opzichten een gemankeerd onderzoek. En dat heeft te maken met de tijdshorizon tot 2035. Zowel de manege als de stadscamping geven aan dat zij twijfelen aan het doen van investeringen omdat ze nog altijd in onzekerheid verkeren, óók als er met de uitplaatsing van Steeds Hooger meer ruimte vrij komt. Waarom dan niet eerst de gebiedsontwikkeling van de Van Nelleknoop afwachten, dus afwachten welke keuzes het waarschijnlijk toekomstige college gaan maken en welke wensen er leven in de gemeenteraad? Daarna heb je zekerheid en kun je comfort bieden aan alle gebruikers aan de Kanaalweg en ook aan Streven naar Verbetering.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Onderwijs in lockdown (onderdeel van: Voortgangsrapportage aanpak lerarentekort)

Lees verder

Bijdrage: Evaluatie horecabeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer