Bijdrage: Kadernota vastgoed (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 28 september 2023

28 september 2023

Voorzitter,

Duidelijk kader, heldere spelregels. Prima. Hopelijk is hiermee het schimmenspel klaar over wie beslist over het aanhouden dan wel afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Voorzitter, ons vastgoed is cruciaal voor behoud van maatschappelijke voorzieningen en organisaties in de stad. Er valt altijd wel een beleidsdoel te bedenken om vastgoed aan te houden. Wat ons betreft is verkoop verleden tijd en om dat gestand te doen dienen we een motie in.

Ook willen we dat de gemeente altijd de meest verstrekkende duurzaamheidseisen toepast in het beheer en onderhoud van het eigen vastgoed. Ook hier een motie.

Daarnaast drie amendementen. Een eerste ziet op het inpassen van een ethische toets voorafgaand aan verhuur of verkoop, mocht het college onverhoopt tot dat laatste toe overgaan. We roepen het college om met een afwegingskader te komen over beslissingen over ethiek worden gemaakt, zodat derden beschikken over objectieve criteria. Kan gewoon. Een tweede amendement zorgt ervoor dat bij afwijking van de spelregels de gemeenteraad om instemming wordt gevraagd.

Een laatste amendement, voorzitter, is om ons vastgoed natuurinclusief te maken. Sluit mooi aan op de groene en biodiverse aspiraties van dit college.

Tot zover.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Biodiversiteitskader

Lees verder

Bijdrage: Dak- en thuislozenbeleid (‘Op weg naar herstel en een thuis’)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer