Bijdrage: Kader recre­a­tie­schap Rotte­meren


Uitge­sproken in de verga­­­­­­­­­dering van de commissie BWB op 27 maart 2019

27 maart 2019

Voorzitter,

Wij hebben moeite met het voorliggende recreatiekader. Het idee van een recreatief landschapspark stuit ons tegen de borst. Want dit betekent afbraak van de natuurwaarden die er nu zijn.

Het recreatieschap heeft behalve het behartigen van de belangen voor openluchtrecreatie ook de bescherming van de natuur en het bevorderen van natuurschoon als doel. In het recreatiekader gaat het voornamelijk over recreatie, de natuur is hieraan ondergeschikt. Daarbij draait het voornamelijk om het landschap voor optimale recreatie, niet om soortenrijkdom en soortenbescherming. En dat is jammer. Want de recreatieschappen zijn juist belangrijk om de verschraling van het platteland tegenwicht te bieden. De Rottemeren vormen daarin niet alleen buffer tegen de oprukkende verstedelijking, maar ook tegen het ongebreidelde gebruik van bestrijdingsmiddelen op de omringende akkerlanden.

Het college heeft het over recreatienatuur. Wat is dat eigenlijk, recreatienatuur? Natuur als een vliegwiel voor recreatie? Recreatienatuur, zijn dat de ligweiden die langs de Rotte worden gecreëerd? Wij zijn daar bezorgd over, omdat de natuur hier ondergeschikt wordt gemaakt aan de mens. Waar bijvoorbeeld een rijke bloemenzee aan de walkant had kunnen zijn, of een natuurvriendelijke oever, wordt de boel nu gemillimeterd puur en alleen voor het vermaak van mensen.

Je kunt op een hele andere manier in de natuur recreëren. Door ervan te genieten, bijvoorbeeld door mooie wandelingen te maken, om zo plantjes of vogels te bekijken. Natuur verrijkt, voorzitter. Daar hoeft geen barbecue aan te pas te komen. We zijn niet tegen recreatie, natuurlijk niet, maar dan wel gedoseerd en laat de natuur vooral de natuur zijn.

Wat lezen we verder in het recreatiekader? Er staat: “[i]n het afgelopen decennium is het aantal festivals en festivalbezoek enorm toegenomen, zowel kleinschalig als grootschalig Deze trend zit in de komende periode door.” Weet het college wat hiermee wordt bedoeld? Betekent dit dat de Rottemeren mogelijk een festivallocatie wordt? Wij hopen toch echt dat dit niet het geval is.

Tot slot, voorzitter. Het recreatiekader zet ook de deur op een kier als een projectontwikkelaar langskomt en een stukje Rottemeren wil ontwikkelen. In het recreatiekader gaat dit volgens het principe 'Nee, tenzij'. Nou, voorzitter, wij lopen al lang genoeg mee om te weten dat zo'n principe met voeten zal worden getreden als zo'n ontwikkelaar een zak geld meeneemt om grond op te kopen. Dat willen wij niet. Natuur moet niet wijken voor stenen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Raadsakkoord Energietransitie

Lees verder

Bijdrage: Midtermreview Nota publieke gezondheid "Vitale Stad"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer