Bijdrage: Jaar­verslag Rotterdam gaat voor groen - een groene sprint


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 2 september 2020

2 september 2020

Voorzitter,

Wij vinden een groendebat noodzakelijk omdat het groenbeleid schimmig is. Er zijn voor ons twee grote onbekendheden. In de eerste plaats willen we weten welke locaties in de stad volgens het college – naar eigen zeggen – in afwachting zijn van bebouwing.

Met onze twee sets vragen over tijdelijk groen op bouwlocaties hebben we duidelijk willen maken dat een collegetarget over extra groen niet zoveel zin heeft als er aan de achterkant groen verdwijnt door bebouwing. Rotterdammers maken natuurlijk geen onderscheid tussen zogenoemd permanent groen en het groen dat blijkbaar op de burelen van Stadsontwikkeling al is verruild voor stenen. De Rotterdammers zien gewoon een mooie groene omgeving waar ze van houden.

Het is om die reden bijzonder jammer te noemen dat tijdelijk groen geen status heeft binnen de monitoring van het stedelijk groenareaal, want locaties in afwachting van bebouwing worden buiten beschouwing gelaten. Wij denken namelijk wel te weten dat dit college aan het einde van de rit met haar groenbeleid in de min eindigt, in ieder geval waar het het openbare groen betreft. En dat is toch wel de belangrijkste van de vier pijlers voor de twintig hectare.

Gaat de wethouder in antwoord op onze schriftelijke vragen een overzicht geven van alle locaties in afwachting van bebouwing? Dan gaan wij er wel met het fietsje langs om te kijken of er groen moet gaan wijken.

Tja, tijdelijk groen. En permanent groen? Dat weet je nooit. Een groen dak kan weer een grijs dak worden. Een perceeleigenaar in de Spaanse Polder kan na verloop van tijd toch weer kiezen voor parkeerplaatsen. Wij willen de wethouder uitdagen om toch ten minste na te denken over een bestuursrechtelijke borging van het groen dat hij toevoegt. Het is logisch om dit straks in het Omgevingsplan te gieten, toch voorzitter? De wethouder wil zoals elke bestuurder vast wel iets ‘achterlaten’. Hoe dan?

Voorzitter, een tweede onbekendheid. Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota vorig jaar dienden wij in alle onschuld een motie in met als verzoek inzage te krijgen in wat nou doorgaat als hoogwaardig groen. En en passant wat daarvan dan de tegenhanger moet zijn. Onschuldig, want het is niets meer dan controle van de bestuurlijke macht. De coalitie stelt namelijk: in hoogwaardig groen wordt niet gebouwd. Voor een van de fracties in de Raad was de toezegging die de wethouder deed voldoende om niet met onze motie mee te stemmen, waardoor wij een zetel zetel tekort kwamen. Nou, we hebben die toezegging gezien. De wethouder maakt zich er met een Jantje-van-Leiden vanaf. Hij legt de Beheeraanpak openbaar groen uit, met de categorieën exclusief, cultuurlijk en natuurlijk groen. Nou, die kenden we al hoor. Maar nu weten we nog steeds niet waar in de stad zich het hoogwaardig groen bevindt. Hoe moeten we nu ooit controleren op ‘in hoogwaardig groen wordt niet gebouwd’? Moeten we nu echt per groengebied aan de wethouder vragen om te bepalen of dit hoogwaardig groen is? Hoop het toch niet, voorzitter. Wij voorzien in dat geval honderden moties en dat willen wij een ieder besparen. Maar veel hangt dan wel af van waar de wethouder mee gaat komen. Gaat hij toezeggen met een overzicht te komen van het stedelijk hoogwaardig groen?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Voorjaarsbrief 2020 (onderwerpen zorg en volksgezondheid)

Lees verder

Bijdrage: Voortgang Omgevingswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer