Bijdrage: Jaar­stukken 2020 (onderwerp: buiten­ruimte)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 2 juni 2021

2 juni 2021

Voorzitter,

Voor de dieren was 2020 niet zo’n goed jaar. Laten we aftrappen met de dieren in Diergaarde Blijdorp. De wethouder heeft het geen probleem gevonden tien miljoen euro aan coronanoodsteun te stoppen in een relikwie dat nog stamt uit de tijd van slavernij en van dat we mensen met een excentriek lichaam tentoonstelden. Zonder enige voorwaarden om te komen tot een hervorming van de dierentuin zoals we die kennen. In eerste aanleg vond de wethouder het ook niet nodig om de directie van Blijdorp ertoe te dwingen geen dieren af te maken als gevolg van financiële malheur door toedoen van corona. Integendeel, de wethouder omarmde de politieke chantage van de directeur van Blijdorp dat geen noodsteunverlening mogelijk leidt tot het doden van dieren. Dan doe je als wethouder dierenwelzijn je werk toch niet zo goed, moeten wij helaas constateren. De Wet dieren verbiedt het afmaken van dieren op deze grondslag. Daarnaast heeft het Rijk 56 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle vergunninghouders van dierentuinen om dierenwelzijn te bestendigen. Dat had de wethouder vergeten te vermelden.

Voorzitter, weet u wat de directeur van Artis in Amsterdam in de NRC van 15 april jongstleden liet optekenen? Op de opmerking van een journalist over de dreiging van euthanasie in Blijdorp zei hij het volgende: “Blijkbaar is in de politiek soms zo’n statement nodig om iets in beweging te krijgen. Dat is gebeurd bij Blijdorp, maar wel op een heel onhandige manier.” Kijk, zo werkt de macht.

Een tweede tegenslag voor de dieren is de afdoening van onze motie over geen drijvende kippenfarm in de Merwehaven, die we eind vorig jaar indienden. De wethouder kiest voor ramkoers met een meerderheid van de Raad die zich in november uitsprak tegen een tweede drijvend bouwwerk voor de intensieve veehouderij in onze stad. Wat staat er in het afdoeningsvoorstel van de wethouder, voorzitter? “het college is voorstander van innovatief, duurzaam en circulair ondernemerschap, onder verantwoorde omstandigheden. De reeds bestaande Floating Farm is internationaal een voorbeeld van circulaire voedselproductie en het sluiten van kringlopen.” Voorzitter, dierenwelzijn interesseert de wethouder dierenwelzijn blijkbaar geen klap. Koeien op het water, kippen op het water, waar gaat dit in hemelsnaam naartoe? Het college wil de wens van de gemeenteraad niet uitvoeren; ze vindt het vervelend dat wij als controlerend en kaderstellend orgaan eens een keer een mening hebben verkondigd die tegen de vacht van de wethouder instrijkt.

Niet zo’n goed jaar, dus. Het zijn van wethouder dierenwelzijn is een eer, voorzitter, géén corvee. Gaat hij deze kerntaak oppakken?

Tot slot nog het maaibeleid. Want daar begint dierenwelzijn, voorzitter. Als je de begroeiing wat langer laat staan, hebben insecten de kans zich in populatie te vergroten. Want zo komen de larven uit en realiseer je een voedselrijke omgeving. Een maand niet maaien betekent voor de maand mei bijvoorbeeld een vertienvoudiging van het aantal bijen op bepaalde plekken in het land, blijkt uit onderzoek van de Bijenstichting. Door niet te maaien kunnen insecten zich verveelvoudigen, wat weer als voedingsbron dient voor vogels en vleermuizen. En dat is hard nodig, voorzitter. Want weet je waarom het slecht gaat met sommige vogelsoorten? De achteruitgang van de insectenstand. Neem bijvoorbeeld de huismus.

Gelukkig zien we dit jaar een kentering, ten opzichte van vorig jaar. De wethouder lijkt het eindelijk goed te begrijpen, en daar zijn we blij mee. De stad ziet er nu schitterend uit. Het gras staat lekker hoog, bloemen hebben de kans te bloeien en hun pollen te verspreiden. En weet je wat, voorzitter? Het hoge gras en recreatie gaan prima hand in hand. In mijn wijk zie ik dat mensen het leuk vinden om zoveel ongemaaid groen te zien. Met een kleedje erop heb je nergens last van, en de insecten, bijen, vlinders en vogels zijn je dankbaar. Laten we nu eens voorgoed afscheid nemen van het biljartlaken, dat kan echt niet meer.

Wij willen van de wethouder weten of hij vorig jaar eigenlijk klachten van Rotterdammers heeft ontvangen over ecologisch maaibeheer. Is dat het geval? En wat doet hij dan? Snel met een maaimachine naar de plek van bestemming of uitleg geven over de noodzaak voor biodiversiteit? Hoe helpt hij Rotterdammers om te leren over de werking van de natuur? Graag een antwoord.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Beschikbaarheidscijfers en ijkpunten sociale woningvoorraad

Lees verder

Bijdrage: Hotelbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer