Bijdrage: Jaar­stukken 2019


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 3 juni 2020

3 juni 2020

Voorzitter, onze bijdrage van vandaag gaat over de verrichtingen van de wethouder buitenruimte in het programma Beheer van de stad. Zoals u weet heeft dat programma onze warme belangstelling. Daarbij richten we ons op de taakvelden over openbaar groen, afval en milieubeheer.

We trappen af met openbaar groen. Vorig jaar heeft de wethouder voor de buitenruimte meer kosten gemaakt door toedoen van de droogte. Want ook toen was het te droog. Zo hebben we het afgelopen jaar ruim 2,5 miljoen meer besteed aan groenonderhoud als gevolg van het warme weer. Maar ook andere overschrijdingen zijn wat ons betreft te wijten aan hitte en droogte. Voorzitter, wij hebben de hoorzitting van de wethouder met de COR gevolgd. Op de vraag hoe het zit met budgetoverschrijdingen die – eerlijk is eerlijk – aan een veranderend klimaat zouden moeten worden toegeschreven, stelde de wethouder dat dit nu niet gebeurt. Op dit moment komt alle klimaatschade op het bordje van de buitenruimte terecht.

Wij vinden dit problematisch, omdat de wethouder nu niet kan sturen op maatregelen voor klimaatadaptatie. En ook niet weet welke kosten gepaard gaan met klimaatverandering. Zo blijven de desastreuze gevolgen van klimaatverandering onzichtbaar in de rekening voor de gemeente Rotterdam.

De wethouder heeft aangegeven dat hij maar een klein zakje geld heeft voor klimaatadaptatie, vervat in het het Rotterdams Weerwoord. Voor 2020 is dit blijkens de voorjaarsnota 2019 zo rond de 2,5 miljoen euro. Daarna stopt het weer. Daar moet hij dan alles mee doen, bijvoorbeeld groenblauwe schoolpleinen en waterpleinen mee aanleggen. Gelukkig heeft de wethouder tijdens de hoorzitting twee belangrijke dingen gezegd, namelijk: 1) financieel beheer helpt in het beter kunnen prioriteren van klimaatschade; en 2) ook de Raad moet de urgentie voelen om klimaatschade een plek te geven in het financiële plaatje van de gemeente. Wel, voorzitter, dat willen wij. Wij zinspelen op een motie die de wethouder oproept kostenposten en overschrijdingen door droogte, hitte, wateroverlast en bodemdaling te labellen als klimaatschade. We willen dus dat klimaatschade aan plek krijgt in de financiële verantwoording van dit college. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan?

We gaan verder met afval. Over afval is tijdens de vaststelling van de afgelopen voorjaarsnota al heel veel gezegd. Enerzijds gaat er bezuinigd worden op het budget van stadsbeheer voor de komende jaren, anderzijds heeft de wethouder gemeend de stad schoner te kunnen maken met extra handhavers. Maar voorzitter, Rotterdammers zijn helemaal niet geïnteresseerd in de law-en-orderretoriek van de wethouder. Die willen gewoon een schone straat. Vindt de wethouder het er nu echt schoner op geworden? Hoeveel boetes zijn er in 2019 uitgedeeld in het kader van de afvalstoffenverordening? En hoe verhoudt dat zich tot de afgelopen jaren, afgezet tegen het aantal handhavers? Graag een reactie. De vijftig extra handhavers zijn de afgelopen maanden niet ingezet voor het beboeten van naastplaatsingen, want het openen van vuilniszakken was door corona te risicovol. Dit leidt ongetwijfeld tot inkomstenderving en een vieze stad. Kan de wethouder ons vertellen of hij als gevolg van de coronamaatregelen zijn budget voor afvalophaling en straatvegen heeft opgeschroefd, en de extra handhaving heeft afgeschaald? Indien nee, waarom niet?

Voorzitter. Tot slot over milieubeheer, met name over plaagdierbeheersing. Nog steeds komen wij in de buitenruimte naast rattenklemmen ook lokdozen met giftig aas tegen. Je hoeft maar in de tuin van het stadhuis te kijken en je ziet er eentje. Voorzitter, gebruik van gif is toch verboden in de buitenruimte, omdat het kan overslaan naar andere diersoorten? Gebruikt de wethouder ook gif met bloedverdunners, de zogenoemde coagulantia? Rattenoverlast is mensenoverlast, voorzitter. Het zijn de mensen die hun troep niet opruimen waardoor het probleem ontstaat. Je kunt nog zoveel klemmen en vallen gebruiken, het begint met waardering voor de buitenruimte. En daarom snappen wij niet dat de wethouder niet wil overgaan op een stadsbreed voederverbod. Met zijn politieke signatuur van hard straffen moet dat toch geen probleem zijn? Nee, dan haalt hij weer de opa met zijn kleinzoon uit de hoge hoed en opeens is hij dan weer de modelliberaal die de verantwoordelijkheid bij de mensen legt. Wij geloven ook in persoonlijke verantwoordelijkheid, heel erg zelfs, maar toch denken wij dat een voederverbod noodzakelijk is. Gaat de wethouder nu eindelijk ‘om’? Graag een reactie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Aanpak lerarentekort

Lees verder

Bijdrage: Aanpak excessief geweld (messengeweld en vuurwapengeweld)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer