Bijdrage: Integrale aanpak Vogel­buurt-Fazant­straat


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 16 december 2020

16 december 2020

Voorzitter,

De pijler wonen van het NPRZ is ervoor bedoeld om het woonklimaat op Zuid in de pas te laten lopen met het stedelijk gemiddelde. Hiervoor gebruikt het programma onder meer de WOZ-waarden van de woningen, als indicator van het woonklimaat. Eigenlijk is dit de basis van de pijler wonen, de rest is opvulling. De WOZ-waarde van de woningen in de focuswijken moet aan het einde van de looptijd gemiddeld gelijk zijn aan de gemiddelde WOZ-waarde van Rotterdamse woningen.

Op het WOZ-waardeloket hebben wij willekeurig tien woningen uit de Fazantstraat bekeken die volgens de kaart zijn aangemerkt voor sloop en de waardeontwikkeling tussen 2014 en 2019 opgeschreven. Hier komen de resultaten:

  • Fazantstraat 51A: €79.000 in 2014, €127.000 in 2019. Stijging: 60,8%;
  • Fazantstraat 65A: €61.000 om €104.000. Stijging: 70,5%;
  • Fazantstraat 66B: €65.000 om €98.000. Stijging: 50,7%;
  • Fazantstraat 87C: €70.000 om €107.000. Stijging: 52,9%;
  • Fazantstraat 97A: €70.000 om €128.000. Stijging: 82,9%;
  • Fazantstraat 106C: €80.000 om €111.000. Stijging: 38,8%;
  • Fazantstraat 121A: €87.000 om €140.000. Stijging: 60,9%;
  • Fazantstraat 132B: €75.000 om €98.000. Stijging: 30,7%;
  • Fazantstraat 139A: €75.000 om €135.000. Stijging: 80%;
  • Fazantstraat 156B: €75.000 om €98.000. Stijging: 30,7%.

Voorzitter, volgens ons wordt het NPRZ op haar wenken bediend met deze cijfers. Tussen 2011 en 2021 moet volgens dit programma namelijk een stijging van 25% worden genoteerd, als tussentijds doel. Dit haalt de Fazantstraat met gemak. De gemiddelde stijging van de woningen van zojuist ligt nu al boven de vijftig procent. Juist met deze woningen kun je als nationaal programma slagen maken. Als 2031 de stip aan de horizon is, dan lijdt het geen enkele twijfel dat deze woningen op of boven het stedelijk gemiddelde zullen liggen.

Als het raadsvoorstel voor sloop onverhoopt wordt aangenomen, dan zullen wij er scherp op toezien dat er niet wordt gesjoemeld met de WOZ-waarden in de Fazantstraat. Vaststelling van het waardepeil moet op basis van een vergelijking met woningen waar de Wvg niet van toepassing is. Wij roepen de bewoners op hier ook zeer scherp op te zijn en collectief bezwaar te maken als de WOZ-waarden opeens kunstmatig laag worden gehouden. Wethouder Kurvers kan beter gaan sparen, want deze woningen gaan ontzettend veel waard worden.

Voorzitter, twee jaar geleden dienden wij de motie ‘Wees eerlijk, beken kleur’ in. Die motie verzocht het college alle sloopplannen te ontdoen van hun NPRZ-jasje en gewoon te zeggen dat ze voortkomen uit de Woonvisie. Dit college probeert voortzetting van de Woonvisie zoveel mogelijk te verbloemen, met name door te schermen met het NPRZ en zich voor te doen als uitvoerder van rijksbeleid. Nou voorzitter, niets is minder waar. Nu we de WOZ-zeepbel hebben doorgeprikt, is het evident dat al die proza in de twee raadsvoorstellen niets minder is dan Woonvisiebeleid.

Voorzitter. Wij zijn tegen de Woonvisie. We geven trouwens ook niet zoveel om WOZ-waarden. Waar we wél om geven, is dat Rotterdammers zich verbonden voelen met hun wijk, zich willen inzetten voor het woongenot en welbehagen van anderen en een prettig leven hebben. Groen, voorzieningen, gemeenschapszin. Om die reden zijn wij ook mede-indiener van het amendement dat vandaag wordt gepresenteerd, evenals talloze moties. En een ieder die staat voor een rechtvaardige woonstad en ook alle insprekers van vorige week woensdag heeft aangehoord, kan dit amendement steunen.

Dan nog iets over de Wet voorkeursrecht gemeenten. Er moet ons toch iets van het hart. Wij vinden het op z’n minst ironisch dat juist een VVD-wethouder zich veelvuldig bedient van dit illiberale instrument. Was het niet de Rotterdamse VVD die keer op keer stelt dat de samenleving niet te maken valt? Welnu, de Wvg is een maakbaarheidsinstrument par excellence. En eigenlijk wordt de Wvg ook misbruikt, want het is bedoeld voor plattelandsgemeenten. Vandaar ook de verwijzing in de wet naar gronden met een niet-agrarische bestemming.

Wij komen met twee moties. Allereerst willen wij dat het college middels een afwegingskader in het vervolg gaat uitleggen wanneer zij gronden voorlopig aanwijst als Wvg-gebied, en dus ook uitlegt waarom lokale regelgeving niet afdoende zou zijn. Ten tweede willen wij niet dat de Wvg als voorloper dient voor onteigening. Geen onteigening in de Fazantstraat, voorzitter. Ook niet als het college haar bevoegdheid lichtt een inpassingsplan voor het Wvg-gebied te maken en zo de aanwijzing te laten voortduren. Makkelijker kunnen we het niet maken.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan Feyenoord City (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Bestemmingsplan Feyenoord City (raadsbehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer