Bijdrage: Bestem­mingsplan Feyenoord City (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 17 december 2020

17 december 2020

Voorzitter,

Met het bestemmingsplan Feyenoord City wordt er een planologisch kader verschaft voor een luchtkasteel.

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, kortweg STIGAM, heeft geen geld. Het gaat lenen bij de BNG Bank als dit bestemmingsplan onverhoopt wordt vastgesteld. Ze leent nu ook geld bij een commerciële partij die een hypotheek op de grond heeft gekregen, Weverskade B.V.. Die partij heeft niks met Feyenoord, niks met voetbal, niks met stadions, niks met Rotterdam. Die heeft vooral wat met geld. We gaan dus bedrijven uitkopen en er een nieuw stadion neerzetten om de zakken van deze leningverstrekker te vullen. Waar zit de publieke waarde, voorzitter? Als de STIGAM het niet meer trekt, verklaart ze zich gewoon failliet. Dan heeft de leningverstrekker het eerste recht van verkoop en de BNG Bank kan fluiten naar zijn geld. Gemeenschapsgeld, voorzitter. Jouw en mijn belastingcenten.

Wij hebben al eerder aangegeven wat allemaal op het bordje van deze STIGAM terecht is gekomen. ’t Is een hele waslijst. Het is niet alleen maar de grond die zij moet verwerven. Planschade, onteigening, verplaatsing van de radarpost, verplaatsing van een gasleiding, verplaatsing van sportdetailhandel naar De Strip, ontmanteling van een tankstation, ontmanteling van gebouwen die per ongeluk in de weg staan, archeologisch onderzoek, eventuele verwijdering van explosieven, enzovoorts. En oja, de overkluizing van het spoor. Momenteel zoekt het stadion naar externe financiering van de langsdam en landaanwinning. We geven het je op een briefje: hier gaat de STIGAM zich ook voor lenen. Waarom? Dat stadion moet en zal er komen, ook als de gemeente over een paar jaar met een failliete stichting zit, een gebiedsontwikkeling die niet af is en het zelf ter hand moet nemen, en een stadion dat jaarlijks verlies lijdt. De bouwwereld is niet aansprakelijk, de huidige wethouders zijn niet aansprakelijk, nee, de gemeente moet weer gaan dokken. Zo is het altijd al geweest en zo zal het nu ook gaan.

Het worden gouden tijden voor de reclamanten die in beroep gaan bij de Raad van State over dit bestemmingsplan. Waar kunnen ze het zoal over hebben? Natuurlijk over de financiële uitvoerbaarheid van het plan. De komst van een nieuw stadion rammelt aan alle kanten. Er wordt nu nog altijd gezocht naar €50 miljoen, terwijl er voor €70 miljoen aan boterzachte intenties zijn uitgegeven. En we weten allemaal hoeveel inspanningsverplichtingen waard zijn in de wereld van vastgoed. Niets, voorzitter. Dan de gebiedsontwikkeling waar voorstanders van Feyenoord City zo graag prat op gaan. De publieke waarde zit goeddeels in fasen 3 en 4. Niets in deze fasen is zeker, het is allemaal afhankelijk van marktomstandigheden. We gaan dus een voetbalstadion neerzetten met als doel gebiedsontwikkeling, terwijl die gebiedsontwikkeling mogelijk nooit gaat gebeuren. Het is echt de wereld op z’n kop.

De Partij voor de Dieren is er allemaal niet voor verantwoordelijk, voorzitter. We verzoeken iedereen aan de collegetafel straks wel flink wat ‘actieve herinnering’ te hebben. Dit met het oog op de verhoren tijdens de raadsenquête Feyenoord City over pakweg vijf tot tien jaar.

De Partij voor de Dieren heeft in ieder geval gedaan wat zij kon om deze historische vergissing tegen te gaan. We komen met twee amendementen die ervoor zorgen dat de Kuip kan worden gemoderniseerd en dat er meer woningen in het plangebied kunnen komen. Een krachtig derde amendement zorgt ervoor dat de stadiondiscussie wordt losgeweekt van de gebiedsontwikkeling. Want in die ontwikkeling zit de publieke waarde. Verder komen wij met nog twee moties. De eerste motie zorgt ervoor dat de Raad het exploitatieplan van Feyenoord City gaat vaststellen. Zo kunnen we later nooit zeggen dat we het niet geweten hebben. De tweede motie roept op tot uiterste zorgvuldigheid bij het in zee gaan met Stadion Feijenoord N.V., immers een bijna failliete onderneming. Logisch, of niet?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Integrale aanpak Vogelbuurt-Fazantstraat

Lees verder

Bijdrage: Inkoopstrategie zorg en welzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer