Bijdrage: Bestem­mingsplan Feyenoord City (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 3 december 2020

3 december 2020

Voorzitter,

Waar ging het de gemeente nu al die tijd om? Precies, gebiedsontwikkeling. Maar die gebiedsontwikkeling wordt gekaapt door de stadiondiscussie, Fase 1 van Feyenoord City. Fase 3 en 4 zijn de grote klappers voor wat betreft ontwikkeling, maar die moeten wachten totdat het nieuwe stadion klaar is. Wat als dat nooit gaat gebeuren? In fase 3 – Strip Zuid en Kuippark – zijn er ruim duizend woningen voorzien; voor Fase 4 in de Veranda ook nog eens ruim negenhonderd woningen. Waarom wachten totdat het stadiondroompje uiteenspat? Waarom ons belang ondergeschikt maken aan dat van een particuliere organisatie die blijkbaar zo graag een stadion wil? Want voorzitter, de initiatiefnemers van Feyenoord City zeggen zelf dat de realiteit voor projecten van deze schaal is dat er gefaseerd moet worden om te kunnen anticiperen op risico’s en/of marktveranderingen die we nu nog niet kennen. Het opknippen maakt het project meer haalbaar, omdat de fases financieel onafhankelijk van elkaar gerealiseerd kunnen worden. Er zijn geen marktpartijen die zich nu kunnen committeren aan een project dat pas na de bouw van het nieuwe stadion in uitvoering gaat.

Met andere woorden, voorzitter, straks staat het stadion er, heeft de burgemeester zijn 'legacy' en gaan de bouwbedrijven er als een haas vandoor als er elders meer te halen valt. Het kan gewoon gaan gebeuren, daar in IJsselmonde. Dus voorzitter, loos toch dat nieuwe stadion, investeer gewoon in wat je al hebt en ga vol aan de slag met de woningen verderop in de plannen. Wij weten evenwel dat dit niet gaat gebeuren, want zowel het college als de initiatiefnemers willen padafhankelijkheid en bestuurlijke lock-in creëren. Dat houdt in dat ze voordoen alsof het nieuwe stadion een garantie is voor de toekomst van Rotterdam-Zuid. Zo van: zonder nieuw stadion is haar opmars gedoemd te mislukken. Tegenstanders van Feyenoord City worden vaak beschuldigd van misplaatst sentiment, een gevalletje van “in gelul kun je niet wonen.’” Weet u wat écht misplaatst sentiment is? Dat een nieuw voetbalstadion nodig is om Zuid in de vaart der volkeren op te stuwen. Het is namelijk op niks gebaseerd. En we herhalen nogmaals: alleen sukkeltjessteden hebben een nieuw stadion nodig voor gebiedsontwikkeling.

Voorzitter. Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt: “Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor gaan vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd: (...) de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan”. Dat ontbreekt voor het nieuwe stadion, want de financiering is allerminst zeker. Maar dat ontbreekt ook voor Fase 2, 3 en 4. Feyenoord City rammelt qua uitvoerbaarheid aan alle kanten. De reclamanten bij dit bestemmingsplan hebben al genoeg munitie straks bij de Raad van State op de gebieden van stikstofberekeningen, het detailhandelkader van de provincie Zuid-Holland, nautische en externe veiligheid in verband met het spoor, planschade en ga zo maar door. Allemaal door dat vermaledijde nieuwe stadion. Daar komt financiële uitvoerbaarheid dus nog bij. Er zijn in het recente verleden bij de Raad van State bestemmingsplannen op dit criterium gesneuveld. We wensen de reclamanten veel succes.

En dan, voorzitter. De betaaldvoetbalorganisatie heeft ook een zienswijze ingediend. Zij vreest dat De Kuip wordt wegbestemd, dus dat haar oude vertrouwde huis moet verdwijnen terwijl zicht op een nieuw huis allerminst zeker is. Dat moet toch te denken zetten? De BVO is immers opdrachtgever van dit hele verhaal. Ze wilden namelijk Ajax en PSV in spelersbudget evenaren, daar ging het de voetbalclub om. Niemand die het daar nu nog over heeft. Logisch natuurlijk: Ajax heeft nu al een budget van €55 miljoen en Feyenoord zet in op €25, als het meezit. Het stadion is geen middel meer, maar een doel. En niemand die weet waarom. Het lot van de publieke zaak is nu afhankelijk van een JA van een voetbalclub. Hoe kun je het als overheid zo laten lopen? Feyenoord gaat nu via de publiekrechtelijke weg, dus via de gemeente, haar familieleden in het stadion aanspreken op het te opportunistische en risicovolle gedrag. Het is toch te gênant voor woorden dat de opdrachtgever van Feyenoord City nu zelf twijfelt aan een nieuw stadion maar de ontwikkeling intern niet ter discussie kan stellen? Nou, wij hebben nieuws voor Feyenoord. Aan dit college heb je in ieder geval niets. Die heeft de ziekte van Visser onder de leden.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Evenementenkalender 2021

Lees verder

Bijdrage: Integrale aanpak Vogelbuurt-Fazantstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer