Bijdrage: Inleiding tot het initi­a­tief­voorstel "Verbod op het verspreiden van confetti"


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 4 december 2019

4 december 2019

Voorzitter,

Dank u wel dat ik een toelichting mag geven op ons initiatiefvoorstel. Maar de commissieleden die het voorstel hebben gelezen, hebben volgens mij geen toelichting nodig. Alles wat nodig is om te adviseren over het raadsbesluit staat erin. Dat is, kortom: het huidige instrumentarium biedt te weinig handvatten om confetti op te ruimen. Slechts vier tiende van Rotterdams grondgebied is openbare ruimte. In de overige zes tiende – particulier bezit – is de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 dus niet van kracht. Eigenaars van dit particulier bezit kunnen op geen enkele manier een beroep doen op deze afvalstoffenverordening. Dat leidt ertoe dat ze nergens een luisterend oor vinden over schade of opruimwerkzaamheden als gevolg van afgeschoten confetti. We willen toch een betrouwbare overheid? En stel dat je confetti afschiet in Oud-Mathenesse, Hoogvliet of in Nesselande, en die confetti waait vervolgens weg naar respectievelijk de gemeenten Schiedam, Albrandswaard of Zuidplas? Aan de afvalstoffenverordening hebben die gemeenten, hun bewoners en bedrijven, niks. Helemaal niks. We willen toch een goeie buur zijn, of niet?

Voorzitter, er is een hele goede reden waarom wij hebben gemeend dit initiatiefvoorstel te willen bespreken in de commissie die gaat over duurzaamheid. Neergedaalde confetti heeft namelijk een sterk nadelig effect op het milieu. Het is niet anders dan opgelaten ballonnen die neerdalen in de natuur. Daarbij komt dat confetti door dieren soms als voedsel wordt aangezien, en dus ook daadwerkelijk wordt opgegeten. Tussen het afschieten van de confetti en het schoonmaken van de buitenruimte kan soms wel weken zitten, want die snippertjes liggen werkelijk overal. Zelfs als het de gemeente lukt om alle confetti op te ruimen, en dat lukt ze niet, dan nog vormt het een gevaar voor de stadsfauna. Voorzitter, confetti valt niet op te ruimen. Nog steeds liggen er duizenden snippertjes in het Zuiderpark, toen op Koningsdag op het Festival Kingsland confetti werd afgeschoten. In principe moet je nu als burger bij elk snippertje een melding doen bij 14010 of Buiten Beter. En dan komt de gemeente braaf met zijn boedeltje aan om dat snippertje op te ruimen. Zullen we het eens gaan testen? Je houdt geen Stadsbeheer meer over. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?

Voorzitter, wij laken de bestuurlijke reactie op ons initiatiefvoorstel. Die is vrij lui, maar klopt ook niet. De reactie stelt bijvoorbeeld dat het uitwaaiergebied van confetti vooraf bekend is. Dat is aperte nonsens. Dat uitwaaiergebied kun je niet vaststellen, want het is sterk afhankelijk van de hoeveelheid confetti en vooral ook de weersomstandigheden. Het klopt ook niet dat de Afvalstoffenverordening het juiste instrument is, want blijkbaar is het volgens die verordening toegestaan wel degelijk eerst confetti op de grond te gooien, anders dan bijvoorbeeld een blikje cola of zak chips. Dat is toch krom?

Wij hadden graag gezien dat het college gewoon had gezegd: “U heeft gelijk, maar wij willen het niet. Wij vinden de gezelligheid belangrijker. Wel een verbod op het oplaten van ballonnen maar geen verbod op het verspreiden van confetti, dat is politiek compromis.” Beste commissieleden, weet dan dat er in gemeenten in het hele land dubbelverboden worden ingesteld, dus op zowel ballonnen als confetti. En al die gemeenten hebben ook een afvalstoffenverordening!

Voorzitter, ik rond af. Vanavond bespreken wij dit initiatiefvoorstel in aanwezigheid van de portefeuillehouder duurzaamheid van het college. Dat dit vanavond wethouder Wijbenga is in plaats van wethouder Bonte, doet daar geen afbreuk aan. Vanavond zal portefeuillehouder duurzaamheid dan ook moeten verdedigen waarom confetti voor het milieu minder schadelijk is dan ballonnen. We zijn benieuwd.

Dank u wel, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Vierde voortgangsrapportage Feyenoord City

Lees verder

Bijdrage: Verkeersveiligheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer