Bijdrage: Initi­a­tief­voorstel "Verbod op het verspreiden van confetti"


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 3 oktober 2019

3 oktober 2019

Voorzitter,

Eerder dit jaar heeft confetti voor enorm veel overlast gezorgd in Rotterdam. De organisator én het college van het Kingsland Rotterdam Festival vonden het wel een geinig idee een wereldrecordpoging confettischieten te doen. Zo geinig was dat niet, dat weten we sinds Koningsdag allemaal. Beelden van confetti in bomen, van confetti in het gras, van confetti in het water. De beelden van jonge eenden die confetti aanzagen voor voedsel en ervan aten. Voor de Partij voor de Dieren: dit nooit meer.

Voorzitter, tot dusverre heeft het college het schieten van confetti als een onderwerp behandeld dat louter raakvlakken toont met het op orde houden van de buitenruimte. Maar hier stopt het niet bij, het is onvolledig. Confetti heeft namelijk ook een zeer nadelig effect op duurzaamheid. Confetti komt na verspreiding ongecontroleerd neer op het aardoppervlak en veroorzaakt op de bodem en in het water zwerfafval en schade aan het milieu. Het richt schade aan bij dieren. Bovendien valt confetti nauwelijks op te ruimen. Het verspreidingsgebied van confetti kan nooit met zekerheid worden vastgesteld.

Kunststoffen confetti blijft voor altijd liggen. Veel papieren confetti heeft een glanzende coating, vergelijkbaar met het glanzende titelblad van tijdschriften. Dan bevat de confetti chemische stoffen die niet thuishoren in het milieu. Andere papieren confetti bevat chemische brandvertragers die eveneens niet thuishoren in het milieu. Gekleurde papieren confetti bevat inkt, waarvan niet bekend is wat de negatieve effecten zijn op het milieu. Dat papieren confetti geen nadelig milieueffect heeft, is een hardnekkig misverstand.

Voorzitter, laten we heel duidelijk zijn. Het afvalstoffenbeleid van de gemeente biedt geen soelaas om de effecten van confetti op duurzaamheid tegen te gaan. Ongeveer zes tiende van de gemeente Rotterdam is in particulier beheer. De Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 is daar niet van kracht. Het is aannemelijk dat confetti weggeschoten vanaf de openbare weg neerdaalt op gronden in particulier beheer. Of denk je dat de snippers, streamers en serpentines zich houden aan de grens tussen publiek en privaat? Eigenaars van eigen grond en gebouwen in Rotterdam kunnen momenteel geen beroep doen op bestuursrechtelijk instrumentarium om opruimkosten en schade te verhalen op verspreiders van confetti. Confetti kan verder neerdalen in boomtoppen. Tot slot kan confetti neerdalen in randgemeenten waar de afvalstoffenverordening eveneens niet van kracht is.

In plaats van alle hoop te vestigen op de afvalstoffenverordening van de gemeente, stellen wij voor een verbod op het verspreiden van confetti op te nemen in de APV. Dit is ook precies de gedachte achter het voorstel van het college een verbod in te stellen op het oplaten van ballonnen. Het voorliggende initiatiefvoorstel is vrijwel identiek aan het collegevoorstel. De tekst loopt als een zonnetje. Logisch natuurlijk, want het verspreiden van confetti en het oplaten van ballonnen leiden tot dezelfde duurzaamheidsproblemen. Niet voor niets worden er in het hele land verboden ingesteld voor confetti en ballonnen. Nu Rotterdam nog!

Voorzitter, met veel plezier bied ik u ons initiatiefvoorstel aan. En hierbij dan ook gelijk de oproep aan de wethouder verantwoordelijk voor duurzaamheid om dit voorstel naast zijn eigen voorstel te leggen en tot de conclusie te komen die wij al lang hebben getrokken. Namelijk dat het afschieten van confetti verre van duurzaam is. We kijken alvast uit naar zijn bestuurlijke reactie en de bespreking in de commissie EDEM.

Ik dank u.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Ambitiedocument 2020-2023 van het Sportbedrijf Rotterdam

Lees verder

Bijdrage: Fietskoers 2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer