Bijdrage: Fiets­koers 2025


9 oktober 2019

Voorzitter,

Wij willen de snorscooter van het fietspad. Dat is goed voor de luchtkwaliteit op de fietspaden en dat draagt bij aan de verkeersveiligheid op de fietspaden. Twee keer goed dus. In Amsterdam en Utrecht is er al lokale regelgeving die ervoor zorgt dat de snorscooters nu gebruik maken van de rijbanen.

Het liefst zien wij dat de wethouder vandaag nog een verkeersbesluit neemt waarmee zij regelt dat snorscooters verplicht een helm moeten dragen en verplicht naar de rijbaan gaan.

Vanuit het perspectief van de fietser - dat vanavond centraal staat - is dit een logisch voorstel. Maar we moeten ook zorg dragen voor de veiligheid van snorscooters. Daarom willen wij in eerste instantie een motie indienen die het college oproept een kaart van de stad te maken waarin nauwkeurig per straat is aangegeven of de snorscooter naar de rijbaan gaat of waar het momenteel nog te gevaarlijk is. Indien de wethouder dit onderzoek wil toezeggen, dan willen wij graag een strakke planning. Geen eindeloze vertragingsberichten alstublieft.

In het verlengde van ons verzoek, voor de fietsers, vragen wij de wethouder in haar mobiliteitsaanpak zoveel mogelijk wegen binnen de ruit terug te brengen van vijftig naar dertig kilometer per uur. En die mobiliteitsaanpak te verankeren in het onderzoek naar scootervrije fietspaden. Graag een reactie.

Tot zover, voorzitter.

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.