Bijdrage: In het offensief voor een groener Rotterdam


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering op 13 juni 2019

13 juni 2019

Voorzitter,

Het college is van plan in deze bestuursperiode twintig hectare groen toe te voegen. Dat is een mooi streven, alhoewel het wat ons betreft nog veel meer had mogen zijn. De doelstelling van het college zegt echter niets over de kwaliteit van het stedelijk groen. Daarom komen wij met enkele voorstellen.

Ons eerste voorstel zorgt ervoor dat openbaar groen blijft op de plek waar het nu is, in geval van herinrichting van de openbare ruimte. Bewoners hebben momenteel niks aan compensatie van openbaar groen als dat aan de andere kant van de stad gebeurt. Compensatie hoeft niet per se in de eigen straat, maar wel in eigen buurt of wijk.

Ons tweede voorstel gaat over het ecologisch waarderen van stedelijk groen. Momenteel geeft het publiek een cijfer voor het groen, maar dat kan anders. Wij willen dat het college ook kijkt naar natuurwaarden en soortenrijkdom. Want het groen is er niet alleen voor de mensen, maar ook voor de natuur.

Ons derde voorstel gaat over het groen in wijken met weinig bewonersparticipatie. Het college leunt in haar vergroeningsopgave zwaar op initiatieven van bewoners. Maar wat als een buurt of wijk versteend is maar bewonersparticipatie uitblijft? Wij willen dat het college de spreiding van het stedelijk groen evalueert en ingrijpt als een evenredige spreiding uitblijft.

Ons vierde voorstel betreft verticaal groen. In veel wereldsteden wordt al goed gewerkt met groene bekleding van civiele kunstwerken en betonnen constructies, zowel in publiek als privaat bezit. Enerzijds maak je zo de stad mooier, anderzijds leidt het tot hogere natuurwaarden. Tel uit je winst. Wij willen dat het college de stad groen gaat aankleden, om te beginnen met het opstellen van een plan van aanpak.

Ons laatste voorstel gaat over vergroening van het Handelsplein. Dat is nu een stenen vlakte. Het is er doods. Omdat de wethouder momenteel onderzoek doet naar een nieuwe ecologische verbinding tussen Hefpark en Varkenoordsepark, lijkt ons dit een mooie toevoeging.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Op weg naar sterfhuisconstructie van Stadion Feyenoord?

Lees verder

Bijdrage: Visie Openbare Ruimte 2019-2029

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer