Bijdrage: Het voorstel met betrekking tot de haal­baarheid van de ontwik­keling van de Parkha­ven­strook


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 18 februari 2021

18 februari 2021

Voorzitter,

Wie op 27 juni 2019 dacht het ei van Columbus te hebben gevonden door de unsolicited proposals naar Rotterdam te halen, is ofwel heel dom ofwel heel naïef. Maar in dit huis zijn het soms synoniemen. Het beleidskader voor de ongevraagde voorstellen heeft namelijk maar één doel, namelijk het slopen van ons openbare groen voor de zakken van ontwikkelaars. En het is op maat gemaakt om de sloop van de Parkhaven mogelijk te maken. Een college die in dienst is van private partijen en een gemeenteraad die het allemaal wel best vindt. Een gemeenteraad ook die marchandeert met het argument van de woningnood terwijl ze zelf meer goedkope woningen sloopt dan ervoor haar de zo gewenste VVD-woningen voor terug te zetten.

Nu gaat de coalitie nota bene onder aanvoering van GroenLinks het groen aan de Parkhaven opofferen voor VVD-woningen. Er is niks betaalbaar aan woningen die er voor drie ton uitgaan. Wat krijgt GroenLinks hiervoor terug? Nou, niks. Er staat een of andere onderzoeksmotie tegenover. Voorzitter, een onderzoeksmotie voor GroenLinks en VVD-woningen voor de VVD. Wie is nou de baas in deze coalitie? En zitten de huidige GroenLinks-raadsleden nog wel bij de goede partij? Of erger: wat heeft GroenLinks nog met groen? Niks, voorzitter.

Waar het wat ons betreft écht om gaat, is dat alles wat geen stem heeft wordt opgeofferd. Het groen heeft geen stem, maar wel intrinsieke waarde. De dieren die in de bomen leven hebben geen stem, maar wel intrinsieke waarde. Wie komt nu nog op voor deze waarden? Voorzitter, dat doen wij. De Partij voor de Dieren. Wij stemmen tegen dit absurde plan. Als het diepgroene anker in deze gemeenteraad.

Wij komen met drie moties om de schade nog enigszins te beperken.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestuurlijke en ambtelijke integriteit

Lees verder

Bijdrage: Sportnota 2021+

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer