Bijdrage: Herziening grond­ex­ploi­tatie Katend­recht


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 5 april 2023

5 april 2023

Voorzitter,

We achten de Kaap een kansrijke locatie voor verstedelijking. Het bestemmingsplan is daarvoor het instrument, nu adviseren we over de invulling van het programma. We vinden het vreemd dat de gemeenteraad nu al moet instemmen afspraken tussen gemeente en ontwikkelaars privaatrechtelijk te borgen, terwijl het planologische kader nog moet volgen. De omgekeerde volgorde. Wat als de gemeenteraad in ruimtelijk opzicht bezwaren heeft tegen sommige deelprojecten, wat dan? Wordt het uiteindelijke raadsbesluit over het bestemmingsplan als ontbindende voorwaarde opgenomen? We horen het graag.

Over rond de 1.700 woningen op Katendrecht moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. We merken op dat minder dan een zesde van het nog te realiseren woonprogramma neerdaalt in het sociale segment. Het gaat om 282 woningen. Ter vergelijking: in het hogere segment wordt realisering van 474 woningen voorgesteld.

Partij voor de Dieren heeft een duidelijke woonwens, namelijk meer sociale woningen in de nieuwbouwproductie. We kunnen de hier voorgestelde aantallen lastig rijmen met ons uitgangspunt van woningen voor alle Rotterdammers.

Voorzitter, samen met de ontwikkeling aan de Rijnhaven wordt er hier in de stad flink gebouwd. Veel stenen. We willen weten welke maatregelen voor natuurinclusief bouwen er met de ontwikkelaars van de diverse deelprojecten is gemaakt. Graag een opsomming van alle maatregelen.

Tot zove, voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Uitvoeringsprogramma NPRZ 2023-2026 (pijler wonen)

Lees verder

Bijdrage: Renovatie Museum Boijmans van Beuningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer