Bijdrage: Grond­ex­ploi­tatie Carnisse Eiland


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 9 februari 2022

9 februari 2022

Voorzitter,

Momenteel is Carnisse Eiland omspoeld met een groenblauwe parkstructuur en vrij liggende wandelpaden. Dit maken wij op uit de grondexploitatie. Mogelijk dacht het college ons hiermee te paaien, warm te maken voor het voorliggende plan. Maar bij ons werkt dat niet, integendeel. Waarom een deel van het Zuiderpark slopen, voorzitter? Carnisse Eiland is gewoon onderdeel van het Zuiderpark. Bouwen in het groen, gewoon niet doen.

Buurttuin De Groene Oase wordt gesloopt. Dit is al de tweede keer, want de Carnissetuin moest een paar jaar geleden ook al wijken. Waar gaat het hertenkamp heen? Begrijpen we goed dat er simpelweg een hertenkamp komt te vervallen?

Hoeveel bomen moeten er wijken voor deze ruimtelijke ingreep? En hoeveel hectare groen komt te vervallen? 26.344 vierkante meter is uitgeefbaar gebied, straks. Hoeveel is nu uitgegeven? Met andere woorden: wordt er openbare ruimte vervreemd met deze GREX? Of is er sprake van erfpacht? Krijgt de groene bestemming van 16.973 vierkante meter ook deze status in het bestemmingsplan?

In de GREX wordt gesteld dat een groot deel van de ruim vijfhonderd woningen in het betaalbare segment valt. In de nieuwe plannen is 39% sociaal, dat komt neer op 195 woningen. 160 daarvan zijn zorgwooneenheden, blijft 35 sociale huurwoningen over. Er worden 72 sociale huurwoningen gesloopt, dat betekent dus halvering van het sociaal segment dat regulier verhuurd wordt. Kan de wethouder dit bevestigen? Worden de 160 zorgwooneenheden opgeteld bij het target van twintig procent sociaal, en dus bij de ijkpunten?

Wordt herhuisvesting van de Woonbronblokken ook per overeenkomst geregeld? Zo ja, is die al gemaakt? Waar stopt de nabijheid van herhuisvesting voor de huidige bewoners? Weten de bewoners al wat ze boven het hoofd hangt, dus is Woonbron al begonnen met informeren?

Worden de Woonbronblokken circulair gesloopt? Wordt de nieuwe woonwijk klimaatpositief, dat wil zeggen levert het energie op in plaats van dat het energie kost? Krijgt de nieuwe woonwijk een BREEAM-certificaat? Zo ja, welke categorie?

Hoe realistisch is deze GREX eigenlijk, financieel gesproken? De Fazantstraat heeft ons veel geleerd, óók dat het €60 miljoen duurder werd om eigenaarschap van de panden te verwerven. Wij achten de kans groot dat de wethouder na onverhoopt raadsbesluit over de GREX Carnisse Eiland over een paar maanden of wat met een bedelbrief komt voor meer geld, zoals het namelijk altijd gaat. Nu voorstemmen betekent niet meer terug kunnen, waarde collega’s.

Waarom kan de wethouder de nieuwe verbindingen – zoals bruggen – en doorzichten niet maken zónder het Zuiderpark te slopen?

Dit is een startbesluit. Na deze GREX volgt er waarschijnlijk toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten en als het allemaal niet loopt zoals gehoopt, onteigening. Illiberale instrumenten in handen van de enige echte Sovjetsocialist die Rotterdam rijk is, wethouder Kurvers.

Voorzitter, als je echt wat voor Carnisse doet, geef je ze een groene leefomgeving. Een omgeving waar je blij van wordt en waar je je gezond in voelt. Stop met slopen, start met groen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Eindrapportage Plan van Aanpak Kwetsbare Rotterdammers

Lees verder

Bijdrage: Bestemmingsplan RottaNova

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer