Bijdrage: Gevolgen bestem­mings­aan­pas­singen openbare ruimte


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 17 mei 2023

17 mei 2023

Voorzitter,

We spitsen toe op de casus van de tennisbanen in Overschie, omdat deze symptomatisch is voor de ruimteconcurrentie in de stad. Het volbouwen van een maatschappelijke voorziening met woningen is wederom een slecht voorbeeld van verdichting die leidt tot aantasting van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

Er is niets meer politiek dan ruimtelijke ordening. Binnenstedelijk bouwen moet het buitengebied zogezegd sparen, maar het is een wrange afweging. Het gaat ten koste van het levensgeluk van onze inwoners, dus hoeveel is het ons waard om te verdichten?

We hebben al eerder aangegeven dat we woningbouw op deze locatie niet zien zitten. We hebben de volgende vragen, eerst voor wethouder Zeegers:

  • Mocht er onverhoopt wordt gebouwd, wordt dit dan buitenplans geregeld of komt er een nieuw bestemmingsplan? Wordt dit dan voor of na 1 januari van volgend jaar geregeld, dus is het onderwerp van de Omgevingswet of de Wet ruimtelijke ordening?
  • Om hoeveel woningen gaat de ontwikkelingen?

En dan voor wethouder Achbar:

  • Weet de wethouder hoeveel de grond kost met een sportbestemming erop? Kan de gemeente het kopen en het onderbrengen bij het Sportbedrijf? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe zit het met de ontwikkeling van een sportnorm? Die zou net als de referentiewaarden voor maatschappelijke voorzieningen moeten meekomen met gebiedsontwikkeling. Wordt de sportnorm al toegepast? Kan bestaande ruimte worden genormeerd?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan Rijnhaven (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Festivals tijdens het broedseizoen (Aanvraag Regeling van Werkzaamheden)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer