Bijdrage: Festivals tijdens het broed­seizoen (Aanvraag Regeling van Werk­zaam­heden)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZWCS op 17 mei 2023

17 mei 2023

Voorzitter,

We zullen het niet in ons hoofd halen om een festivalterrein in te richten naast de kraamafdelingen van het Ikazia, Maasstad of het geboortecentrum van Sofia Kinderziekenhuis. Maar ditzelfde doen we wel in de kraamkamers van de natuur!!! En dat is niet zonder schadelijke gevolgen.

Zoals we in de aanvraag voor de Regeling van werkzaamheden al aangehaald hebben uit het artikel:

Een hoogleraar akoestische ecologie en gedrag van de Universiteit Leiden geeft aan dat vogels zelfs (tijdelijk) doof kunnen worden door luide festivalmuziek. Een ander probleem is dat er minder eieren worden gelegd door de stress die de vogels ervaren. Voor de vogels is het geen pretje, zo’n festival voor de deur. "Ze gaan er niet dood van, maar een prettig leven hebben ze niet, in dat festivalgedruis. Het is dus een afweging die organisatoren en gemeenten elke keer moeten maken: ga je voor de vogels, of het festivalplezier?", aldus de hoogleraar.

En over deze afweging gaan we graag met de commissie en de wethouder in gesprek.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Gevolgen bestemmingsaanpassingen openbare ruimte

Lees verder

Bijdrage: Beantwoording vragen over 'Positie van dieren in natuur- en milieueducatie'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer