Bijdrage: Bouwen en wonen in de Begroting 2020


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 30 oktober 2019

30 oktober 2019

Voorzitter,

Ik heb wethouder Wijbenga van buitenruimte gevraagd naar hoe hij groenbelangen bij de sterk concurrerende ruimteclaims tussen groen en bebouwing bewaakt. We hebben daar toch weinig vertrouwen in, gezien de huidige ontwikkelingen in de stad. De heer Wijbenga gaf aan dat groen, biodiversiteit en ecologie verankerd zitten in de Omgevingsvisie. Maar als ik kijk naar het programma waarin de Omgevingsvisie en de doelstellingen ervan expliciet ter sprake komt, dan zie ik dit niet terug komen.

In het programma ruimtelijke ordening/ontwikkeling wordt gesteld dat een goede leefomgeving het visitekaartje is voor Rotterdam en dat het bijdraagt aan de economie en een goede ontwikkeling van de stad. Het doel is de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam verbeteren, zodat het voor alle Rotterdammers, bezoekers, ondernemingen en ondernemers fijn wonen, leven, verplaatsen, ontmoeten, werken en recreëren is.

Ik wil daar wat aan toevoegen. Een goede leefomgeving is niet alleen voor mensen belangrijk, maar ook voor dieren. Wij bouwen bijvoorbeeld de biotoop voor stadsvogels en vleermuizen. Zij zien onze gebouwen als warme rotsen. Maar het gaat ondertussen wel steeds slechter met dieren in de stad omdat we te weinig rekening houden met ze.

Is de wethouder bereid in de omschrijving van het taakveld ruimtelijke ordening – ontwikkeling op te nemen dat een goede leefomgeving ook belang is voor dieren en dierenwelzijn? En wil hij in de doelstellingen opnemen dat niet alleen het doel is om de leefomgeving van mensen te verbeteren, maar ook die van dieren?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Fietskoers 2025

Lees verder

Bijdrage: Buitenruimte in de Begroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer