Bijdrage: Cultuur in de Begroting 2019


Uitge­sproken in de verga­­dering van de commissie ZOCS op woensdag 31 oktober 2018

31 oktober 2018

Voorzitter,

Wij zijn teleurgesteld dat de wethouder geen target verbindt aan zijn portefeuille van kunst en cultuur. We hadden op z’n minst verwacht dat het college de wens tot een groter bereik van kunst en cultuur onder Rotterdammers had vervat in een doelstelling. Vooralsnog zet de wethouder in op meer cultuureducatie op de scholen. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar niet afdoende om alle Rotterdammers kennis te laten maken met de pracht en schoonheid van kunst en cultuur. Wij leven in een superdiverse stad en juist dat moeten we terug laten komen in ons collegebeleid ten aanzien van cultuurbereik, om te beginnen door het verhaal van de stad te vertellen door middel van onze collectie en de instellingen die zich richten op ondervertegenwoordigde groepen bezoekers in de musea, theaters en expositieruimten die onze stad rijk is. Onze vraag is daarom: deelt de wethouder deze ambitie? Zo ja, hoe gaat hij dat doen? En hoe komt onze superdiversiteit en rijke migratiegeschiedenis tot uiting in de uitgangspunten voor het cultuurplan?

Op dit moment is er een Regiodeal in de maak voor het NPRZ, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Wij zijn benieuwd hoe cultuur hierin geborgd wordt. Hoe verloopt het contact tussen de wethouder en het NPRZ, met mevrouw Gehrels als portefeuillehouder cultuur? En hoe verhouden de twee ontwikkelingen van enerzijds een landverhuizersmuseum op De Kaap en anderzijds een nationaal cultureel instituut op Zuid zich tot het NPRZ dan wel tot het cultuurplan?

Voorzitter, Museum Boijmans van Beuningen wil maar wat graag een deel van de collectie onderbrengen op een prominente plek op Zuid, maar zij hikt aan tegen de financiering - met name de maandelijkse huur van een tijdelijke ruimte. Laten we deze unieke kans niet verloren gaan de collectie naar die Rotterdammers te brengen die veel minder in dit museum te vinden zijn. Is de wethouder bereid in gesprek te gaan met Boijmans om te kijken hoe het college deze vorm van publieksbereik kan faciliteren?

Voorzitter, tot slot een vraag over het subsidiebudget voor cultuur in de gebieden. Jaar in jaar uit ontvangt de paardenmarkt in IJsselmonde subsidie uit dit budget, terwijl een paardenmarkt allesbehalve diervriendelijk is. Hoe wordt de aanvraag van de paardenmarkt in IJsselmonde getoetst aan de subsidieverordening? Hoe wordt het aspect van dierenwelzijn hierin meegenomen? Ziet de wethouder een paardenmarkt als een vorm van cultuur? Wij horen het graag.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Internationale strategie Havenbedrijf Rotterdam

Lees verder

Bijdrage: Buitenruimte en Bouwen in de Begroting 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer