Bijdrage: Bewa­pening boa's


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie VB op 11 juni 2020

11 juni 2020

Voorzitter,

Wij zijn mordicus tegen het bewapenen van buitengewoon opsporingsambtenaren. Het geweldsmonopolie ligt bij de politie en wat ons betreft blijft dat ook zo. De politie vertegenwoordigt de landelijke overheid op straat. Aangezien handhaving op basis van strafrecht en civiel recht ook een landelijke aangelegenheid is, is het logisch dat de politie de enige instantie is die geweld mag gebruiken om de openbare orde te herstellen.

Weet je waarom er momenteel een behoefte bestaat om boa’s te bewapenen, voorzitter? Dat komt omdat boa’s belangrijker zijn geworden door bezuinigingen op het landelijk politiekorps. Vroeger – tot 1993 - had je gemeentepolitie. Afgeschaft. Je had ook veldpolitie. Weg. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoeveel politiebureaus er nog zijn in Rotterdam, bijvoorbeeld vergeleken met tien jaar geleden. Boa’s zouden zogezegd het gat moeten opvullen door bezuinigingen op het blauw. Maar daar zijn ze helemaal niet voor opgeleid. Het is geen volwaardig alternatief.

Over de boa het volgende, voorzitter:

“De uitvoering en de handhaving van met name bijzondere wetgeving en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen, is opgedragen aan een scala aan publiekrechtelijke en aan een beperkt aantal privaatrechtelijke organisaties. Indien nodig kan aan werknemers1 van zo’n organisatie opsporingsbevoegdheid worden toegekend. Zij zijn dan boa.”

Dit staat in de ‘Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar’, gepubliceerd in de Staatscourant op 10 juli 2017. Zo is het duidelijk, toch? De Rotterdamse boa controleert op onze verordeningen, zeg de afvalstoffenverordening. Als een naastplaatser agressief wordt, dan treedt deze burger in de sfeer van het strafrecht. En dan stopt de bevoegdheid van de boa en belt hij de politie. Want zo is het. Binnen de jurisdictie zijn politieagent en boa gescheiden functies.

Dat er sommige politiebevoegdheden eventueel zouden moeten kunnen worden toegekend aan boa’s, doet geen afbreuk aan hetgeen wij hier stellen. Wij zouden alle protagonisten op de Politiewet willen wijzen, in het bijzonder artikel 7 dat onder andere gaat over de bevoegdheid tot het uitoefenen van geweld door overheidsfunctionarissen. Die functionarissen moeten hiervoor bekwaam zijn. Dat zijn boa’s niet. Niet omdat ze dat niet zouden kunnen zijn, maar omdat ze er niet voor zijn opgeleid.

Voorzitter. Als je wilt dat boa’s wapens zouden moeten krijgen, dan wil je blijkbaar dat ze politie worden. Ga daar dan voor strijden.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Verantwoordingsdebat (tijdens bespreking van de Jaarrekening 2019)

Lees verder

Bijdrage: Motie over 'Korting voor leraren op het openbaar vervoer'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer