Bijdrage: Bestem­mingsplan Kern en Plassen (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken in de raads­ver­­ga­­dering van 15 december 2022

15 december 2022

Voorzitter,

Het goede van dit bestemmingsplan is dat het helderheid biedt over de toelaatbaarheid van botenhuizen en overkappingen. Ook goed dat cultuurhistorie zijn plek kent in het bestemmingsplan. Maar helaas wint het slechte het van het goede. De Strekkade wordt een recreatiezone voor de rijken, het college zwicht voor het geld. Met dit bestemmingsplan wordt het nu mogelijk vijftien huisjes van minimaal veertig vierkante meter te bouwen. Bovendien beloont het college burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat het huidige recreatieve gebruik van de kade haaks staat op de bestemming ‘tuin’ in het vigerende bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan betekent dat een prachtig uitzicht over de Bergse Voorplas aan een geprivilegieerde groep wordt weggegeven. Daarnaast worden de natuurwaarden geweld aangedaan door de bouwmogelijkheden aan de kade. Voor de Partij voor de Dieren zijn de Bergse plassen een natuurgebied waar iedereen van mag genieten, niet in de laatste plaats de dieren. Daarom tegen dit bestemmingsplan.

Wij komen met twee amendementen, samen met GroenLinks, om nog iets van de noordoever van de Bergse Voorplas te redden. We willen het bouwrecht aan de Strekkade beperken op basis van ruimtelijke inpassing, in plaats van perceelgrootte. Hierbij onze amendementen, voorzitter.

Tot zover.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan K.P. van der Mandelelaan 130 (raadsbehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Voortgangsrapportage Feyenoord City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer