Bijdrage: Bestem­mingsplan K.P. van der Mandelelaan 130 (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken in de raads­ver­­ga­­dering van 15 december 2022

15 december 2022

Voorzitter,

Dit bestemmingsplan heeft voordelen en nadelen. Uiteindelijk kiezen wij voor volkshuisvesting om goedkeuring te geven aan het plan. Honderden woningen onder de kwaliteitskortingsgrens betekent een impuls voor huisvesting van studenten die nu geen woning kunnen vinden en te weinig verdienen voor een woning in de vrije sector.

We komen wel met twee voorstellen, zoals al aangekondigd in de commissiebespreking. Allereerst willen wij niet dat studentenwoningen worden meegerekend in de productiecijfers van sociale nieuwbouw. Waarom, voorzitter? Studenten behoren volgens het college niet tot de sociale doelgroep. Met onze motie dwingen wij het college tot consistentie, en daarmee hopelijk bezinning. Laat het gezond verstand zegevieren, geen cijfermanipulatie dus. Ons tweede voorstel is om een geluidsluwe woonomgeving te realiseren voor de toekomstige bewoners. Dat willen we doen met een dubbele bomenrij tussen het nieuwe woongebouw en de Abram van Rijckevorselweg. De bomen zorgen ook nog eens voor schonere lucht en een prettiger straatbeeld.

We danken alle collega’s voor de brede steun voor deze twee moties.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: 10-maandsrapportage (raadsbehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Bestemmingsplan Kern en Plassen (raadsbehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer