Bijdrage: 10-maands­rap­portage (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 15 december 2022

15 december 2022

Voorzitter,

De VNG, die namens alle gemeenten de cao-onderhandelingen voert met de vakbonden, is op de bres gesprongen voor gemeenteambtenaren om ze door deze moeilijke tijd te loodsen. Daartoe heeft ze het initiatief genomen alle gemeenteambtenaren een uitkering tot €750 euro te geven. Maar de doelgroep Nieuw Beschut zit in een andere cao. Terwijl het toch echt onze mensen zijn. Wrang genoeg betekent deze papieren realiteit wél dat ze de gratificatie mislopen.

Maar niet als het aan ons ligt. Als er één doelgroep valt te bedenken die de €750 bruto goed kan gebruiken, dan zijn dat wel de beschutte medewerkers. Daarom ons voorstel hen vanuit onze eigen middelen, zoals voor alle andere gemeenteambtenaren, die €750 te verstrekken. Ze hebben er recht op.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Meer waarde voor jongeren: onderzoek naar effecten van jongerenwerk’

Lees verder

Bijdrage: Bestemmingsplan K.P. van der Mandelelaan 130 (raadsbehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer