Bijdrage: Beant­woording schrif­te­lijke vragen over 'Coali­tie­ak­koord als colle­ge­pro­gramma'*


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie VB op 3 juli 2019

3 juli 2019

Voorzitter,

“Tijdens deze collegeperiode realiseren wij een CO2-reductie van 440 – 640 kton door maatregelen in de gebouwde omgeving en op mobiliteit.” Aldus het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam' met daaronder handtekeningen van vertegenwoordigers van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP.

"Tijdens deze collegeperiode realiseren wij (...)." Toch een vrij stellige formulering, vindt u ook niet? Toch? Maar wethouder Bonte ziet het coalitieakkoord blijkbaar als inspiratiedocument. Zijn raadsakkoord voor de energietransitie is geïnspireerd op de plannen van de coalitie, maar mag wat hem betreft blijkbaar afwijken. Een akkoord ter inspiratie. Mijn hemel. Ik hoop van ganser harte dat de coalitie het klimaatakkoord van Parijs niét als inspiratie ziet.

Nog erger, voorzitter. Wethouder Bonte zei over het coalitieakkoord dat hij geen onderhandelaar was tijdens de formatie en zich dus ook geen rekenschap hoeft te geven van alles wat erin staat. Hoe bestaat het. Wát een armoede. Wij dachten dat we met een artikel in De Speld te maken hadden, of een oude opname van Jiskefet. Maar nee. Het was een wethouder van de stad Rotterdam.

Het is weliswaar niet onze wens, maar wat is er toch gebeurd met het recht tot samenwerking, de 'right to cooperate'? Sinds kort kan collega Van Wifferen meepraten over de rol van het coalitieakkoord als inspiratiedocument. Dat recht tot samenwerking gaat er dus mooi niet komen. Wethouders De Langen en Kathmann hebben dit punt uit het coalitieakkoord inmiddels flink bijgesteld.

Oja, hoe zat het ook alweer? In 'Nieuwe energie voor Rotterdam' staat dat de coalitie meer wil doen met digitale meningspeilingen. Maar het voorstel tot een digitale meningspeiling over de sloop van de Tweebosbuurt werd niet gesteund. Evenmin een digitale meningspeiling over zwarte piet. Nogmaals, voor ons hoeft het niet altijd. Maar het staat wel in het coalitieakkoord. Overigens: voor een gebied met 35.000 inwoners kost een digitale meningspeiling 17.000 euro. Laat dat nu net de dagkosten zijn voor het doormodderen met het Warmtebedrijf. Wrang, voorzitter. Zeer wrang.

Voorzitter. Karremans-I maakte vorige zomer mooie sier met een coalitieakkoord dat blijkbaar een kladblaadje is van plannen die misschien, eventueel, wellicht worden uitgevoerd. Daar heb je natuurlijk niks aan. Voor ons is een coalitieakkoord een belangrijk document, namelijk een afspraak die de coalitie maakt met de oppositie én met de Rotterdammers.

Wij willen van de aanwezige leden van het college horen welke waarde zij toekennen aan het coalitieakkoord en of zij alle ambities gaan uitvoeren zoals het in dit akkoord is verwoord.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

* Klik hier voor de beantwoording van de schriftelijke vragen over 'Coalitieakkoord als collegeprogramma.'

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Beleidskader huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld'

Lees verder

Bijdrage: Beleidskader Participatiewet 2019-2022 ‘Mensenwerk’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer