Bijdrage: Beleids­kader huiselijk geweld, kinder­mis­han­deling en seksueel geweld ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld'


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 27 juni 2019

27 juni 2019

Voorzitter,

In het beleidskader ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld’ zijn maatregelen en interventies aangekondigd om huiselijk geweld aan te pakken. De wethouder ziet evenwel een belangrijk aspect over het hoofd, namelijk de cirkel van geweld tussen enerzijds huiselijk geweld en anderzijds dierenmishandeling. Die cirkel van geweld werkt als volgt. Waar huisdieren in het spel zijn, zetten daders de huisdieren in als chantagemiddel om slachtoffers in een geweldsituatie te houden. Uit onderzoek van het International Fund for Animal Welfare (IFAW) blijkt dat in een derde van de situaties er een verband bestaat tussen huiselijk geweld en het dreigen tot mishandeling van het huisdier. En in ruim de helft van die specifieke situaties gebeurt dat ook. Of wordt het dier gebruikt om geweld te gebruiken tegen het slachtoffer. Dan is het huisdier niet alleen chantagemiddel, maar ook wapen. De geweldsituatie blijft dan voortduren, soms tot wel een jaar langer.

Wij willen deze cirkel van geweld doorbreken. De meest effectieve maatregel is om een opvangplek te realiseren waar slachtoffers met hun huisdier terecht kunnen. Want wat blijkt? Het IFAW stelt dat ruim vier op de tien slachtoffers eerder een veilig heenkomen hadden gezocht als ze hun huisdier konden meenemen. Dat is hard, concreet bewijs dat wat ons betreft zonneklaar maakt dat een zogenoemd blijf-van-mijn-dierhuis bittere noodzaak is. Daarom dienen wij een motie is waarin wij het college verzoeken een opvangplek voor slachtoffers met hun huisdieren te realiseren in Rotterdam.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Initiatiefvoorstel "Carnivoor? Geef het door!"

Lees verder

Bijdrage: Beantwoording schriftelijke vragen over 'Coalitieakkoord als collegeprogramma'*

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer