Bijdrage: APV-wijziging rond bomenkap


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 24 november 2021

24 november 2021

Voorzitter,

in een goede samenleving planten oude vrouwen en mannen bomen in wier schaduw ze nooit zelf zullen zitten. Een oud gezegde. Er zijn in de geschiedenis van deze stad wijze Rotterdammers geweest die bomen hebben geplant. Nog meer wijze Rotterdammers hebben die bomen altijd laten staan. En nu zijn die bomen oud en zelf wijs. En vertellen ze het verhaal van deze stad, namelijk een verhaal van natuur in de stad, van ontmoeting met de oerkracht, van de basis van ons bestaan.

In een goede samenleving is er een stadsbestuur dat monumentale bomen met hand en tand verdedigt tegen de grillen van de tijd. De Algemene Plaatselijke Verordening is daarvoor het geëigende instrument. Met het nu voorliggende wijzigingsvoorstel zwakt het college die APV af. Om die reden zijn wij tegen de APV-wijziging.

In de raadsvergadering zullen wij met twee moties komen, hier al ter concept. Allereerst zien wij graag dat gezonde monumentale bomen simpelweg nooit gekapt worden. Een omgevingsvergunning voor het kappen voor monumentale bomen mag dus alleen voor verplaatsing worden aangewend. Gezond of niet gezond kun je met onderzoek aantonen. De lijst met 2.885 monumentale bomen nemen we als uitgangspunt.

De tweede motie is dat we de aanwezigheid van monumentale bomen opnemen als ontbindende voorwaarde in anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars. Het college heeft bewust het risico aanvaard op stagnatie van Tree House, omdat de Bomenstructuurvisie de platanen ondubbelzinnig aanwijst als monumentaal. Deze kennis hebben we te danken aan de Bomenridders, overigens. Het college heeft natuurlijk liever niet dat nu bekend is dat zij haar eigen beleid had willen overtreden. Nu probeert het college de gemeenteraad onder druk te zetten met een verhaal over geld, als het project omwille van de monumentale bomen wordt afgeblazen. Wij willen dit in de toekomst voorkomen, vandaar ons tweede verzoek.

Verder grijpen wij de APV-wijziging aan om de uitzondering voor het vergunningsvrij kappen van bomen voor natuurlijke personen, eigenaren en erfpachters om bomen te kappen, te schrappen. Deze wordt nu juridisch getoetst op techniek.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Debat beantwoording schriftelijke vragen over 'Het beste plan voor de wijk'

Lees verder

Bijdrage: Omgevingsvisie (commissiebehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer