Bijdrage: Afwe­gings­kader Vervoer­plannen MRDH


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 14 oktober 2020

14 oktober 2020

Voorzitter,

Ook wij sluiten ons aan bij de overige fracties dat we beslist geen tariefsverhogingen willen in het openbaar vervoer en dat we ook niet willen dat er lijnen gaan uitvallen. Momenteel zijn de mensen die ook tijdens de coronacrisis het OV gebruiken zwaar afhankelijk van bus, trein of metro. In de literatuur zijn dit de 'captive users'. Die kunnen niet thuis werken en vaak zijn dat ook de beroepen die onder modaal verdienen. Deze groep gebruikers moet je niet straffen, want wie weet hoe lang deze crisis nog duurt? De OV-tarieven zijn dus prijsinelastisch, want de reizigers die nu het OV pakken blijven dat ook doen. Maar ze moeten wel dieper in de buidel tasten.

Over het schrappen van lijnen: wij zijn altijd al kritisch geweest op het R-NET, als dat zou hebben betekend dat deze hoogfrequentielijnen met hoge snelheid ten koste gaan van OV-lijnen naar de periferie. Als er op onderdelen C en D van het afwegingskader moet worden bezuinigd, dus bezuinigen buiten de interne bedrijfsvoering tussen MRDH en de vervoerders, dan moet dat in eerste instantie op het R-NET. Maar voorzitter, laten we duidelijk zijn: we zullen hier nooit mee instemmen. Wij staan voor het OV. Het is in zo'n geval helaas kiezen tussen twee kwaden.

Dan nog iets anders, voorzitter. Wij laken de houding van de MRDH dat een majeure tariefswijziging blijkbaar zonder medeweten van onze Raad had kunnen worden doorgevoerd. Het is te danken aan de interventie van mevrouw Van Wifferen dat we hier nu over spreken. Het kan ook anders. Maar helaas werd onze motie ‘Wij beslissen over het tariefvoorstel van de RET’ met slechts één stem verworpen. Hoewel dit betekent dat we ons als aandeelhouder anders gaan opstellen naar de RET, had dit uitweg kunnen bieden als we als gemeenteraad vinden dat de MRDH onze belangen niet afdoende behartigt. We zijn blij met de RET, laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Maar een tariefvoorstel vanuit de Raad laat zien dat wij iets vinden van bereikbaarheid en betaalbaarheid voor de groepen Rotterdammers die ofwel het OV graag gebruiken ofwel niet zonder kunnen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.