Bijdrage: Het rapport van de Reken­kamer Rotterdam ‘Meer waarde voor jongeren: onderzoek naar effecten van jonge­ren­werk’


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 15 december 2022

15 december 2022

Voorzitter,

'De jongeren worden er vaak van beschuldigd hun problemen te overdrijven; ze doen dit, heel vaak, in de hoop enige indruk te maken op de traagheid en de onbeweegbaarheid van het zelfzuchtige oude.' - Robertson Davies

Al vijf jaar geleden is er geconstateerd dat de Rotterdamse jongeren hun problemen helemaal niet overdrijven! Ik citeer uit het rapport Meerwaarde voor jongeren: Zo concludeerde de rekenkamer in 2017 in het rapport ‘Hulp buiten bereik’ dat veel aanvragers van schuldhulpverlening moeite hadden met de aanvraagprocedures en een half jaar na het eerste contact met de gemeente nog steeds niet waren aangemeld voor de schuldsanering. Of het probleem nu nog in de omvang van destijds speelt, heeft de rekenkamer niet onderzocht, maar wel blijkt uit dit onderzoek dat de toegang tot schuldhulpverlening voor jongeren op dit moment problematisch is. Een ander voorbeeld is het rapport ‘Werk aan de winkel’ uit 2019, waarin de rekenkamer concludeerde dat de gemeente maar relatief weinig werkloze jongeren hielp, onder meer doordat veel jongeren die naar het gemeentelijk Jongerenloket gingen al snel afhaakten, bijvoorbeeld omdat zij niet tevreden waren over de dienstverlening van de gemeente of de door het Jongerenloket aan hen opgelegde taken te moeilijk vonden.

In 2018 concludeerde de rekenkamer in het rapport ‘Het komt niet in de buurt’ dat mede door die wachttijden veel mensen pas hulp van het wijkteam kregen als hun problemen al hoog waren opgelopen. En in datzelfde rapport Meerwaarde voor jongeren hebben we kunnen lezen dat dit komt door de traagheid en de onbeweegbaarheid van het zelfzuchtige oude…de gemeente.

We vragen dan ook aan de wethouder welke beleidsmatige veranderingen gaat de wethouder invoeren om de kansen voor de jongeren nu te vergroten
i.p.v. hun volwassen zelfstandigheid te beginnen met 5-0 achterstand door handelen van de gemeente? Welke beleidsmatige veranderingen gaat de wethouder invoeren om de onbeweegbaarheid van het zelfzuchtige oude van de gemeente te laten bewegen?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: 10-maandsrapportage 2022 (beleidsveld: financiën)

Lees verder

Bijdrage: 10-maandsrapportage (raadsbehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer