Schild­padden in sloten, singels en vijvers


Indiendatum: aug. 2014

Rotterdam, 16 augustus 2014

Geacht college,

In het Algemeen Dagblad van 14 augustus jongstleden was te lezen dat er in toenemende mate schildpadden voorkomen in de Rotterdamse wateren en hier een langzame dood sterven. Volgens Rinus Hitzert van de Dierenbescherming Rijnmond zitten de Rotterdamse wateren zelfs vol met schildpadden die gedumpt zijn door hun eigenaren. Uit mijn eigen waarnemingen de laatste jaren moet ik helaas constateren dat de heer Hitzert hier gelijk in heeft. Gisteren nog heb ik aan de Spoorsingel een geelwangschildpad waargenomen en in de buurt van mijn volkstuin zie ik zeer geregeld een groepje van 2 geelwangschildpadden en een roodwangschildpad.

1. Kent u het artikel uit het Algemeen Dagblad van 14 augustus 2014 waarin deze problematiek beschreven staat?

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat schildpadden niet in de Rotterdamse wateren thuishoren en dat een leven in de Rotterdamse wateren, vanuit dierenwelzijnsoogpunt, niet in het belang van deze schildpadden is? Indien nee, waarom niet?

Vaak worden de schildpadden die in dierenwinkels te koop worden aangeboden, als impulsaankoop gekocht. In de dierenwinkels zijn het namelijk nog van die kleine schattige exemplaren en als zoon- of dochterlief de ouders dan heel lief aankijkt en belooft heel goed voor het diertje te zorgen dan is de koop voor een euro of 10 snel beslecht. Wat bijna altijd over het hoofd wordt gezien is dat de diertjes erg groot kunnen worden en gemiddeld een hogere leeftijd bereiken dan mensen en derhalve hun eigenaren zullen overleven. De Partij voor de Dieren is van mening dat het niet in het belang is van het welzijn van de schildpadden dat zij (maar ook andere dieren) als impulsaankoop gekocht kunnen worden bij dierenwinkels en pleit er daarom ook voor om de verkoop van schildpadden (maar ook andere dieren) bij dierenwinkels actief af te bouwen.

3. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat dit soort impulsaankopen nagenoeg nooit in het belang van het welzijn van de schildpadden (en andere dieren) is? Indien nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om in overleg te gaan met de dierenwinkelbranche om tot een plan te komen om de verkoop van schildpadden (en andere dieren) in dierenwinkels af te bouwen? Indien nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om, zo lang de schildpadden toch nog in dierenwinkels verkocht worden, er bij de branche op aan te dringen om een zeer goede voorlichting te geven over de schildpadden, waarbij in ieder geval ook gemeld dient te worden dat de diertjes erg groot kunnen worden en dat ze hun eigenaren waarschijnlijk zullen overleven? Indien nee, waarom niet?

De eenvoudigste manier om de verkoop van schildpadden aan banden te leggen is om er voor te zorgen dat er bij reptielen en amfibieën, net zoals bij zoogdieren, met een positieflijst gewerkt gaat worden en dat schildpadden niet op deze positieflijst komen te staan. De Partij voor de Dieren is van mening dat er op zo spoedig mogelijk een zo kort mogelijke positieflijst voor reptielen en amfibieën dient te komen.

6. Bent u bereid om de Rotterdamse schildpaddenproblematiek aan te kaarten bij de staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, in verband met de op handen zijnde positieflijst voor reptielen? Indien nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om er bij mevrouw Dijksma op aan te dringen om zo spoedig mogelijk met een zo kort mogelijke positieflijst te komen voor reptielen? Indien nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren vindt dat er voor de schildpadden die nu in de Rotterdamse wateren leven een actieplan moet worden opgesteld met als doel de schildpadden te vangen en ze te plaatsen bij opvangcentra dan wel ze terug in de vrije natuur te plaatsen in hun eigen habitat aangezien het welzijn van de schildpadden in de Rotterdamse wateren ernstig is aangetast.

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er een actieplan dient te komen om de nu in de Rotterdamse wateren levende schildpadden te vangen en ze elders een beter onderkomen te geven? Indien nee, waarom niet?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Jeroen van der Lee

Indiendatum: aug. 2014
Antwoorddatum: 23 sep. 2014

Op 16 augustus stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over schildpadden in sloten, singels en vijvers.

Inleidend wordt gesteld:

In het Algemeen Dagblad van 14 augustus Jongstleden was te lezen dat er in toenemende mate schilpadden voorkomen in de Rotterdamse wateren en hier een langzame dood sterven. Volgens Rinus Hitzert van de Dierenbescherming Rijnmond zitten de Rotterdamse wateren zelfs vol met schildpadden die gedumpt zijn door door hun eigenaren. Uit mijn eigen waarnemingen de laatste jaren moet ik helaas constateren dat de heer Hitzert hier gelijk in heeft. Gisteren nog heb ik aan de Spoorsingel een geelwangschildpad waargenomen en in de buurt van mijn volkstuin zie ik zeer geregeld een groepje van 2 geelwangschildpadden en een roodwangschildpad.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kent u het artikel uit het Algemeen Dagblad van 14 augustus 2014 waarin deze problematiek beschreven staat?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2:
Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat schildpadden niet in de Rotterdamse wateren thuishoren en dat een leven in de Rotterdamse wateren, vanuit dierenwelzijnsoogpunt, niet in het belang van deze schildpadden is? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
ln Rotterdam leven veel dieren zonder eigenaar en ook een populatie dieren waarvan de eigenaar kennelijk afstand heeft gedaan. Niet alle van deze dieren komen van oorsprong voor in Rotterdam of in Nederland. Dat geldt ook voor de waargenomen schildpadden (er zijn 4 soorten exotische schildpadden in Rotterdam waargenomen; deze dieren zijn meestal vrijgelaten door voormalige eigenaren). De dieren kunnen zich echter wel handhaven in de Rotterdamse wateren, al zijn dit geen optimale leefomstandigheden en horen ze hier van oorsprong niet thuis. Wij volgen de lijn van diverse landelijke wet- en regelgeving omtrent dieren zonder eigenaar.

Voorts wordt gesteld:

Vaak worden de schildpadden die in dierenwinkels te koop worden aangeboden, als impulsaankoop gekocht. In de dierenwinkels zijn het namelijk nog van die kleine schattige exemplaren en als zoon- of dochterlief de ouders dan heel lief aankijkt en belooft heel goed voor het diertje te zorgen dan is de koop voor een euro of 10 snel beslecht. Wat bijna altijd over het hoofd wordt gezien is dat de diertjes erg groot kunnen worden en gemiddeld een hogere leeftijd bereiken dan mensen en derhalve hun eigenaren zullen overleven. De Partij voor de Dieren is van mening dat het niet in het belang is van het welzijn van de schildpadden dat zij (maar ook andere dieren) als impulsaankoop gekocht kunnen worden bij dierenwinkels en pleit er daarom ook voor om de verkoop van schildpadden (maar ook andere dieren) bij dierenwinkels actief af te bouwen.

Vraag 3:
Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat dit soort impulsaankopen nagenoeg nooit ln het belang van het welzijn van de schildpadden (en andere dieren) is? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja; landelijke wetgeving (en bijbehorende handhaving) voorziet deels in beperking van impulsaankopen middels bepalingen in de wet dieren. Wij volgen landelijke wetgeving en daaromtrent vastgestelde beleidsuitgangspunten met belangstelling.

Vraag 4:
Bent u bereid om in overleg te gaan met de dierenwinkelbranche om tot een plan te komen om de verkoop van schildpadden (en andere dieren) in dierenwinkels af te bouwen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, dit is geen taak van de lokale overheid. Zie ook het antwoord op vraag 3. Wij zullen er bij dierenwinkels wel op aandringen goede voorlichting te geven.

Vraag 5:
Bent u bereid om, zo lang de schildpadden toch nog in dierenwinkels verkocht worden, er bij de branche op aan te dringen om een zeer goede vooriichting te geven over de schildpadden, waarbij in ieder geval ook gemeld dient te worden dat de diertjes erg groot kunnen worden en dat ze hun eigenaren waarschijnlijk zullen overleven? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. In de nieuwe nota dierenwelzijn zullen we ook een hoofdstuk opnemen over het belang van voorlichting en het houden van exotische dieren. Tevens is het belangrijk dat mensen weten dat er speciale opvangcentra bestaan voor reptielen en dat het niet in het belang van het dier is om het in een sloot vrij te laten.

Voorts wordt gesteld:
De eenvoudigste manier om de verkoop van schildpadden aan banden te leggen is om er voor te zorgen dat er bij reptielen en amfibieën, net zoals bij zoogdieren, met een positieflijst gewerkt gaat worden en dat schildpadden niet op deze positieflijst komen te staan. De Partij voor de Dieren is van mening dat er op zo spoedig mogelijk een zo kort mogelijke positieflijst voor reptielen en amfibieën dient te komen.

Vraag 6:
Bent u bereid om de Rotterdamse schildpaddenproblematiek aan te kaarten bij de staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, in verband met de op handen zijnde positieflijst voor reptielen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, naar onze mening is de schildpaddenproblematiek niet van dusdanige aard dat spoed noodzakelijk is. Het college is van mening dat deze dieren voldoende in staat zijn om in de Rotterdamse wateren te overleven. Over het voorstel om te komen tot een kortere positieflijst voor reptielen vindt momenteel overleg plaats met de Dierenbescherming Rijnmond.

Voorts wordt gesteld:
De Partij voor de Dieren vindt dat er voor de schildpadden die nu in de Rotterdamse wateren leven een actieplan moet worden opgesteld met als doel de schildpadden te vangen en ze te plaatsen bij opvangcentra dan wel ze terug in de vrije natuur te plaatsen in hun eigen habitat aangezien het welzijn van de schildpadden in de Rotterdamse wateren ernstig is aangetast.

Vraag 7:
Bent u bereid om er bij mevrouw Dijksma op aan te dringen om zo spoedig mogelijk met een zo kort mogelijke positieflijst te komen voor reptielen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie antwoord vraag 6.

Vraag 8:
Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er een actieplan dient te komen om de nu in de Rotterdamse wateren levende schildpadden te vangen en ze elders een beter onderkomen te geven? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Hoewel we het een sympathiek plan vinden zijn we niet van mening dat de gemeente het initiatief moet nemen om een actieplan op te stellen. Zie ook het antwoord op vraag 2 en 6.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer