Roof­vo­gelshow tijdens Kunst­fes­tival


Indiendatum: sep. 2014

Rotterdam, 2 september 2014


Geacht college,


Op Dichtbij.nl van 29 augustus jongstleden en in Het Algemeen Dagblad van 1 september jongstleden hebben wij kennis genomen van het protest door Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand tegen de voorgenomen roofvogelshow op 13 september aanstaande tijdens het Kunstfestival in Rotterdam-Schiebroek. De Partij voor de Dieren is net als vele andere organisaties tegen het houden van roofvogelshows en sluit zich aan bij dit protest.

Roofvogels zijn door hun aard en levenswijze ongeschikt om in gevangenschap te houden. Zowel door hun lichaamsbouw als door hun gedrag hebben uilen en roofvogels veel ruimte nodig. Zij vangen hun prooien door middel van een snelle vlucht of door het afleggen van lange afstanden, waarbij ze de omgeving afspeuren en hun prooi in een duikvlucht verrassen. Het opsluiten van deze indrukwekkende vogels in kooien of op andere wijze vastmaken is een ernstige inperking op de bewegingsvrijheid van deze dieren. Het tonen van deze dieren in gevangenschap is alleen maar bedoeld als publiekstrekker en dient tot vermaak van de bezoekers. Naar mening van de Partij voor de Dieren passen dit soort shows niet in een gemeente die aandacht en zorg aan het welzijn van dieren in onze stad wil geven.

1. Bent u bekend met het bericht dat het Kunstfestival Schiebroek op 13 september aanstaande een roofvogelshow op het programma heeft staan?

2. Bent u bereid de door ons gestelde vragen vóór 13 september 2014 te beantwoorden zodat indien nodig tegen deze show kan worden opgetreden?

De secretaris van het Kunstfestival heeft aangegeven dat de organisatie speciaal voor een erkende valkenier heeft gekozen om dierenleed te voorkomen. De gemeente heeft volgens haar zelfs een onderzoek hiernaar gedaan voordat de vergunning werd afgegeven.

3. Bent u op de hoogte van het onderzoek naar dierenleed wat aan het verlenen van de vergunning vooraf is gegaan? En wat is het precieze resultaat van dit onderzoek?

Op Dichtbij.nl heeft Peter van Dalen van de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand de bezwaren tegen het gebruik van roofvogels opgesomd. 1

4. Heeft u deze bezwaren tegen het gebruik van roofvogels en uilen voor commerciële doeleinden en publieksvermaak van de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand gelezen en wat is uw reactie hierop?

5. Acht het college dit soort shows, waar dieren ter vermaak worden gebruikt, wenselijk? Kan het college dit uitleggen?

6. Hoeveel vergunningsaanvragen voor roofvogelshows of andere grootschalige dierenshows zijn in de afgelopen vijf jaar gedaan en hoeveel daarvan zijn ingewilligd?

7. Bent u bereid om een verbod op te nemen in de aanstaande Dierenwelzijnsnota met betrekking tot het gebruik van dieren ter vermaak van mensen tijdens evenementen in Rotterdam?

Met vriendelijke groet,

Jeroen van der Lee

Indiendatum: sep. 2014
Antwoorddatum: 7 okt. 2014

Op 2 september 2014 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over Roofvogelshow tijdens Kunstfestival.

Inleidend wordt gesteld:

Op Dichtbij.nl van 29 augustus jongstleden en in Het Algemeen Dagblad van 1 september jongstleden hebben wij kennis genomen van het protest door Vogel-Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand tegen de voorgenomen roofvogelshow op 13 september aanstaande tijdens het Kunstfestival in Rotterdam-Schiebroek. De Partij voor de Dieren is net als vele andere organisaties tegen het houden van roofvogelshows en sluit zich aan bij dit protest. Roofvogels zijn door hun aard en levenswijze ongeschikt om in gevangenschap te houden. Zowel door hun lichaamsbouw als door hun gedrag hebben uilen en roofvogels veel ruimte nodig. Zij vangen hun prooien door middel van een snelle vlucht of door het afleggen van lange afstanden, waarbij ze de omgeving afspeuren en hun prooi in een duikvlucht verrassen. Het opsluiten van deze indrukwekkende vogels in kooien of op andere wijze vastmaken is een ernstige inperking op de bewegingsvrijheid van deze dieren. Het tonen van deze dieren in gevangenschap is alleen maar bedoeld als publiekstrekker en dient tot vermaak van de bezoekers. Naar mening van de Partij voor de Dieren passen dit soort shows niet in een gemeente die aandacht en zorg aan het welzijn van dieren in onze stad wil geven.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Bent u bekend met het bericht dat het Kunstfestival Schiebroek op 13 september aanstaande een roofvogelshow op het programma heeft staan?

Antwoord:
Ja, er is een vergunning aangevraagd voor een roofvogelshow tijdens het Kunstfestival Schiebroek.

Vraag 2:
Bent u bereid de door ons gestelde vragen vóór 13 september 2014 te beantwoorden zodat indien nodig tegen deze show kan worden opgetreden?

Antwoord:
Nee, dat kon helaas niet vanwege de vereiste zorgvuldigheid bij de beantwoording van raadsvragen.

Voorts wordt gesteld:

De secretaris van het Kunstfestival heeft aangegeven dat de organisatie speciaal voor een erkende valkenier heeft gekozen om dierenleed te voorkomen. De gemeente heeft volgens haar zelfs een onderzoek hiernaar gedaan voordat de vergunning werd afgegeven.

Vraag 3:
Bent u op de hoogte van het onderzoek naar dierenleed wat aan het verlenen van de vergunning vooraf is gegaan? En wat is het precieze resultaat van dit onderzoek?

Antwoord:
De gemeente heeft tijdens het vergunningverieningsproces navraag gedaan naar het evenement bij de organisator. Zowel op basis van deze navraag als de informatie op internet zijn geen aanwijzingen gevonden dat de vogels slecht behandeld worden door de organisator. De organisatie hecht veel belang aan het welzijn van de vogels en pleit voor algemene welzijnsnormen.

Voorts wordt gesteld:

Op Dichtbij.nl heeft Peter van Dalen van de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand de bezwaren tegen het gebruik van roofvogels opgesomd.

Vraag 4:
Heeft u deze bezwaren tegen het gebruik van roofvogels en uilen voor commerciële doeleinden en publieksvermaak van de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand gelezen en wat is uw reactie hierop?

Antwoord:
Ja. Een gemeente mag dierenwelzijnscriteria niet toepassen bij het al dan niet verlenen van een vergunning. Dat zou betekenen dat je als lagere overheid wettelijke regelgeving beperkt. Wij kunnen dus geen vergunning weigeren op grond van de bezwaren van de Vogel-, vleermuis en vlinderwerkgroep.

Vraag 5:
Acht het college dit soort shows, waar dieren ter vermaak worden gebruikt, wenselijk? Kan het college dit uitleggen?

Antwoord:
Nee. Het college is geen voorstander van activiteiten waarbij wilde dieren slechts voor commercie en vermaak gebruikt worden. Echter het verschil met bijvoorbeeld circussen is dat roofvogel demonstraties veelal een bijdrage leveren aan educatie en voortichting. Daarnaast wordt er door de organisator van deze roofvogeldemonstratie veel aandacht besteed aan dierenwelzijn, worden de vogels na een show in hun eigen, ruime volière gehouden en beschikken ze over een groot veld waar de vogels getraind worden en los kunnen vliegen.

Vraag 6:
Hoeveel vergunningsaanvragen voor roofvogelshows of andere grootschalige dierenshows zijn in de afgelopen vijfjaar gedaan en hoeveel daarvan zijn ingewilligd?

Antwoord:
Er worden zelden vergunningen aangevraagd voor sec roofvogelshows of andere grootschalige dierenshows (niet zijnde circussen). Dat is in de afgelopen 5 jaar slechts een enkele keer voorgekomen.

Vraag 7:
Bent u bereid om een verbod op te nemen in de aanstaande Dierenwelzijnsnota met betrekking tot het gebruik van dieren ter vermaak van mensen tijdens evenementen in Rotterdam?

Antwoord:
Wij onderzoeken momenteel op welke manieren het mogelijk is evenementen met wilde dieren in Rotterdam te weren. Een Rotterdams verbod opnemen is niet mogelijk. Landelijke wetgeving is hier leidend. Rotterdam heeft daarom samen met 23 andere gemeenten recent bij de Staatssecretaris aangedrongen op snelle besluitvorming over het landelijke verbod op wilde circusdieren. In de nota dierenwelzijn gaan wij verder in op de mogelijkheden die er wel zijn om evenementen met wilde dieren te weren.

Interessant voor jou

Actualiteit: Geluidsoverlast City Racing Rotterdam

Lees verder

Ontzameling Wereldmuseum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer