Raads­vragen: Handhaven op direct mail


Indiendatum: 6 sep. 2023

Geacht college,

In de gemeente Rotterdam is het verboden ongeadresseerd drukwerk te verspreiden, tenzij huishoudens nadrukkelijk hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen ontvangst. Het verbod is naar aanleiding van een wijziging[1] van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 die per 1 januari 2020 van kracht werd. Op het verbod gelden uitzonderingen, maar die zijn niet van toepassing op commercieel drukwerk.

1. Vindt u dat het verbod in het algemeen goed wordt nageleefd?

Per achtste wijziging[2] van deze verordening, van kracht per 2 april 2022, is drukwerk ook ongeadresseerd (en daarmee verboden) als de naam van de geadresseerde ontbreekt. In de reclamewereld gaat dergelijk drukwerk onder de noemer van ‘direct mail’, waarbij geadresseerden simpelweg worden aangeduid als de bewoners van een bepaald adres. Het is een geitenpaadje om te ontkomen aan het verbod ongeadresseerd drukwerk te verspreiden. Gelukkig kan dat dus niet meer.

De wijziging van de verordening is op ons verzoek tot stand gekomen, in navolging van schriftelijke vragen die we er in 2020 over hebben gesteld. In antwoord[3] op deze vragen geeft het college aan dat zij handhavend gaat optreden tegen verspreiders van ongeadresseerd drukwerk, waaronder verspreiders van direct mail. Omdat we inmiddels anderhalf jaar juridische grondslag voor handhaving hebben, is het goed om de balans op te maken.

2. Heeft u reeds gehandhaafd op verspreiders van drukwerk waarbij ‘de bewoners van’ worden geadresseerd (direct mail)? Indien nee, waarom niet?

3. Wat heeft u nodig om te handhaven op verspreiding van dit type ongeadresseerd drukwerk? Kunt u handhaven als u direct mail signaleert of heeft u meldingen, klachten of handhavingsverzoekers van de ontvangers nodig?

Een bedrijf dat nog altijd veelvuldig gebruik maakt van direct mail is Ziggo. Met enige regelmaat valt er bij een deel van de Rotterdammers ongevraagd reclamedrukwerk op de mat, waarbij het trucje van ‘de bewoners van’ uit de kast wordt gehaald. Zo ook afgelopen week, waarbij door het bedrijf nota bene een editie “speciaal voor Rotterdam” is gemaakt en die vervolgens als ongewenste post wordt verspreid. We hebben een afbeelding bijgevoegd.

Ziggo is een groot bedrijf en zou dus goed op de hoogte moeten zijn van lokale regelgeving. Al eerder zijn bij de gemeente meldingen binnengekomen over ongewenst drukwerk van dit bedrijf.

4. Bent u bekend met periodieke overtreding van het verbod op verspreiding van ongeadresseerd drukwerk door het bedrijf Ziggo? Indien nee, waarom niet? Indien nee, wat is er gebeurd met de één of meer meldingen die over dit bedrijf zijn binnengekomen?

5. Heeft u reeds gehandhaafd op overtreding van het verbod door Ziggo? Indien nee, waarom niet? Indien ja, Is er reeds een last onder dwangsom of zelfs een dwangsom uitgedeeld aan dit bedrijf?

6. Zijn er andere notoire overtreders van het verbod die u in het vizier hebt? Indien ja, welke? En indien ja, welke maatregelen op het gebied van handhaving heeft u reeds genomen om al deze overtreders aan te pakken?

In beantwoording van voornoemde schriftelijke vragen uit 2020 geeft u aan een lobby te willen starten bij het Rijk om direct mail te verbieden. We zijn benieuwd naar uw inspanningen en het resultaat.

7. Wat heeft u concreet gedaan om uw standpunt bij het Rijk kenbaar te maken, namelijk dat u graag ziet dat direct mail verboden wordt?

8. Wat is het resultaat van uw inspanningen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-320415.html

[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-151824.html

[3] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/b54c9bee-7eb0-44ff-9d3b-a46f19ec6a83?documentId=c0e3641b-2b9f-4dd9-8f4c-6dd9c5d5eaa6

Indiendatum: 6 sep. 2023
Antwoorddatum: 19 dec. 2023

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Onrechtmatige omzeiling van het woningwaarderingsstelsel met een groepscontract

Lees verder

Raadsvragen: Schade door klimaatverandering op €10.000.000.000

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer