Raads­vragen: Afstand nemen of einde Gergiev Festival


Indiendatum: 25 feb. 2022

Geacht college,

Rotterdam kent een Gergiev Festival, vernoemd naar de dirigent Valeri Gergiev. Deze dirigent is bevriend met de Russische president Putin, die sinds enkele dagen oorlogsdaden op zijn geweten heeft en buurland Oekraïne is binnengevallen.

Gergiev ligt wereldwijd onder vuur, omdat hij de oorlogsdaden van de Russiche president niet wil veroordelen. Zo ook in Milaan, bericht het Britse dagblad The Guardian. De burgemeester van deze Italiaanse stad heeft Gergiev te verstaan gegeven duidelijk te zijn over zijn standpunt inzake de invasie van Oekraïne door Rusland, ingegeven door de komst van de dirigent naar Milaan begin maart voor een evenement in het plaatselijke operagebouw. Vertaald in het Engels zegt de burgemeester het volgende:

“We are asking him to take a clear position against this invasion, and in the event he doesn’t do so, we will have to renounce the collaboration.”

De volgende editie van het Gergiev Festival is van 15 tot en met 18 september 2022, zoals vanouds in De Doelen.

1. Is de burgemeester bereid om, net als zijn ambtsgenoot in Milaan en mogelijk ook nog andere plaatsen, dirigent Valery Gergiev te dwingen een standpunt in te nemen over de invasie van Oekraïne door Rusland? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat u doen als de dirigent zich in stilzwijgen blijft hullen?

De gemeente Rotterdam verleent geen subsidie meer aan het Gergiev Festival sinds het nieuwe cultuurplan van kracht is. Dit festival wordt mogelijk gemaakt door het Rotterdams Philharmonisch Orkest die wél subsidie krijgt van de gemeente Rotterdam, als instelling in de Rotterdamse Culturele Basis van de stad. De subsidie betreft ruim €7 miljoen euro per jaar.

De New York Times laat weten dat Gergiev geen optredens meer verzorgt in Carnegie Hall in New York. Dat is op voorspraak van de Carnegie Hall en het Weens Philharmonisch Orkest.

2. Wat gaat u doen als het Rotterdams Philharmonisch Orkest en concertzaal De Doelen onverkort vasthouden aan hun samenwerking met Gergiev in het geval hij geen afstand wil nemen van de invasie in Oekraïne door Rusland? Ziet u mogelijkheden om te korten op de subsidie of geld terug te vorderen dat is besteed om het Gergiev Festival mogelijk te maken?

3. Welke banden heeft u zelf met het Gergiev Festival? Faciliteert u de komst van de dirigent naar de stad, stuurt u leden uit uw orgaan uit naam van het ambt naar concerten van het festival of kent u een andere bestuurlijke relatie? Indien ja, wat gaat u doen als Gergiev weigert afstand te nemen van de invasie van Oekraïne door Rusland?

4. Bent u bereid zich activistisch op te stellen en het Gergiev Festival te boycotten dan wel af te gelasten als de dirigent geen afstand neemt van de invasie van Oekraïne door Rusland, en daarmee zijn vriendschappelijke band met president Putin?

Indiendatum: 25 feb. 2022
Antwoorddatum: 15 mrt. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Plannen Parkhaven in strijd met provinciaal beleid

Lees verder

Raadsvragen: Bereidwilligheid opvang vluchtelingen Oekraïne - spoedvragen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer