Raads­vragen: Paas­kuikens bij dieren­spe­ci­aalzaak De Rimboe


Indiendatum: mrt. 2018

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vernomen dat er momenteel paaskuikens worden verkocht in dierenspeciaalzaak De Rimboe.

1. Is de verkoop van paaskuikens wettelijk toegestaan?

Wij vinden de verkoop van paaskuikens verwerpelijk. Consumenten worden aangezet tot een impulsaankoop van de levende kuikens, maar zijn zich niet bewust van de gevolgen van de aankoop. De kuikens horen in deze fase bij de moeder te verblijven en niet in drukke huiskamers of buiten in de kou. Daarbij wordt het paaskuiken binnen afzienbare tijd een volwassen kip. Wat er daarna met de dieren gebeurt, is onduidelijk. De gemeente Rotterdam moet wat ons betreft daarom alles op alles zetten om de verkoop van paaskuikens in dierenspeciaalzaken aan banden te leggen.

2. Wat vindt u van de verkoop van paaskuikens?

3. Wat kunt u eraan doen om de verkoop van paaskuikens binnen Rotterdam aan banden te leggen?

De toezichthoudende inspectie voor dierenwelzijn bij detaillisten zoals De Rimboe is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zij komen in actie bij een overtreding van de regels over dierenwelzijn bij bedrijven die dieren houden [1].

4. Weet u of er bij de NVWA over voornoemde dierenspeciaalzaak meldingen zijn binnengekomen inzake overtredingen van de regels over dierenwelzijn?

Voor ons moet Rotterdam een stad zijn van mededogen met de aarde en al haar bewoners. Dat betekent dat we respectvol omgaan met dieren, zodat ze vrij zijn van honger en dorst; vrij zijn van ongemak; vrij zijn van pijn, verwonding en ziekte; vrij zijn van angst en stress; en de vrijheid hebben natuurlijk gedrag te vertonen. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is door de verkoop van dieren in dierenspeciaalzaken te verbieden. In sommige dierenspeciaalzaken worden dieren gehouden op een wijze die aanhikt tegen verwaarlozing. Dat willen wij in Rotterdam beslist niet hebben.

5. Wat kunt u eraan doen om de verkoop van dieren in dierenspeciaalzaken te verbieden?

[1] https://www.nvwa.nl/onderwerpe...

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 24 apr. 2018

1. Is de verkoop van paaskuikens wettelijk toegestaan?

"Ja, dit is wettelijk toegestaan."

2. Wat vindt u van de verkoop van paaskuikens?

"Het college vindt het geen goede zaak dat paaskuikens uitgebroed en verkocht worden uitsluitend ter vermaak van mensen. Het aanbieden van kuikens als paaskuiken bevordert impulsaankopen en dat is niet in het belang van het dier."

3. Wat kunt u eraan doen om de verkoop van paaskuikens binnen Rotterdam aan banden te leggen?

"De gemeente is niet bevoegd om regels te stellen of te handhaven op het gebied van dierenwelzijn. Verbieden is niet mogelijk zolang landelijke wetgeving de verkoop van kuikens toestaat."

4. Weet u of er bij de NVWA over voornoemde dierenspeciaalzaak meldingen zijn binnengekomen inzake overtredingen van de regels over dierenwelzijn?

"Het college weet dat er in het verleden meerdere meldingen over voorgenoemde dierenspeciaalzaak zijn gedaan bij de NVWA. Dit heeft in 2017 geleid tot een werkstraf en een voorwaardelijke sluiting met een proeftijd van twee jaar."

5. Wat kunt u eraan doen om de verkoop van dieren in dierenspeciaalzaken te verbieden?

"Zoals gesteld in het antwoord op vraag 3 kunnen wij geen lokale regels opstellen die het mogelijk maken om de verkoop van dieren in dierenspeciaalzaken te verbieden. Dit moet door middel van landelijke wetgeving geregeld worden. In een gezamenlijke brief van wethouders dierenwelzijn aan de toenmalige staatssecretaris (19 juni 2017) is gepleit voor het aanscherpen van de wettelijke eisen aan de verkoop van dieren in dierenwinkels, tuincentra e d. Dit heeft helaas nog niet geleid tot aangescherpte regelgeving.

Het college ziet ook een keerzijde van een verbod op de verkoop van dieren in speciaalzaken: de verkoop verplaatst zich dan waarschijnlijk naar online aanbieders op bijvoorbeeld Marktplaats, waardoor de toezicht op het dierenwelzijn nog moeilijker wordt. Een betere voorlichting aan klanten en een goede controle op dierenwelzijn in dierenspeciaalzaken heeft de voorkeur van dit college."

--

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Renovatie van De Kuip in milieueffectrapport Feyenoord City

Lees verder

Raadsvragen: Tijd voor bindende afspraken vliegverkeer RTHA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer