Vragen: Geas­fal­teerd pad op landgoed De Tempel


Indiendatum: feb. 2018

De Partij voor de Dieren in Rotterdam komt op voor de natuurwaarden op landgoed De Tempel. Het gerucht gaat dat op De Tempel een geasfalteerd pad wordt aangelegd op een plek waar momenteel nog geen asfalt ligt. Het zou om een pad gaan in de volle breedte en aan de uiterste oostzijde van het landgoed.

1. Klopt het dat er een geasfalteerd pad wordt aangelegd op voornoemde locatie op het landgoed? Indien ja, wat is het doel van deze ruimtelijke ingreep?

2. Wat zijn volgens het college de ecologische gevolgen van het geasfalteerde pad?

3. Is het uit oogpunt van de natuurwaarden op het landgoed volgens het college niet beter een andere ondergrond te kiezen voor het pad? Indien nee, waarom niet?


Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 13 mrt. 2018

1. Klopt het dat er een geasfalteerd pad wordt aangelegd op voornoemde locatie op het landgoed? Indien ja, wat is het doel van deze ruimtelijke ingreep?

"Nee, er komen geen geasfalteerde paden op plaatsen waar nu geen asfalt ligt."

2. Wat zijn volgens het college de ecologische gevolgen van het geasfalteerde pad?

"Er komt geen geasfalteerd pad bij."

3. Is het uit oogpunt van de natuurwaarden op het landgoed volgens het college niet beter een andere ondergrond te kiezen voor het pad? Indien nee, waarom niet?

"Nieuwe paden worden niet geasfalteerd. Bij de keuze van de verharding wordt rekening gehouden met de natuurwaarden. Bij herstel en aanleg van halfverharding worden de boomwortels in tact gelaten. Twee nieuwe paden worden als vlonder uitgevoerd. Hiervoor is gekozen om de ondergrond zo min mogelijk te verstoren."

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer