ACTU­A­LITEIT: Konik­paarden op Landtong Rozenburg


Indiendatum: mrt. 2016

De actualiteit is ingetrokken wegens een te volle agenda. De wethouder dierenwelzijn gaat zo snel mogelijk bemiddelen met Free Nature om de paarden proberen te redden. Wij gaan over de onderstaande 4 punten schriftelijke vragen stellen.

Op de Landtong Rozenburg leeft een kudde konikpaarden. Op Rozenburg en bij bezoekers van de Landtong is er onrust ontstaan over het plan om twee paarden te slachten. Volgens de beheerder van de kudde, organisatie FREE Nature, moeten de paarden verdwijnen omdat de kudde te groot is geworden. Twee paarden zijn geselecteerd voor de slacht omdat ze een afwijkende kleur hebben, zo staat te lezen in een artikel op de website van RTV Rijnmond van 22 februari jongstleden.

De Partij voor de Dieren is fel gekant tegen de slacht van de twee paarden. Van de wethouder dierenwelzijn willen wij graag weten hoe de gemeente aankijkt tegen het plan van FREE Nature. Specifiek willen wij het volgende weten:

  • Hoeveel konikpaarden (of andere grote grazers) leven er momenteel op de Landtong en hoeveel paarden kunnen er maximaal leven?
  • Is de reden voor de slacht volgens de wethouder de grootte van de kudde of de afwijkende kleur van de paarden?
  • Heeft de gemeente Rotterdam een beslissende stem in het maken van plannen omtrent populatiebeheer van kuddes die op Rotterdams grondgebied worden gehouden?
  • Bestaan er afspraken tussen de gemeente en natuurbeheerorganisaties omtrent bestendig kuddebeheer? Indien ja, is de wethouder bereid deze afspraken openbaar te maken?

In een ander artikel op de website van RTV Rijnmond, deze van 29 februari jongstleden, biedt Stichting Paard in Nood Spanje aan de paarden te redden van de slacht door ze op te vangen in een natuurpark in Spanje. Bezoekers van de Landtong hebben enthousiast gereageerd op dit plan. FREE Nature voelt hier niets voor. Van de wethouder willen we in het onderhavige geval specifiek weten:

  • Is de wethouder bereid een dialoog te faciliteren tussen FREE Nature en Stichting Paarden in Nood Spanje teneinde de twee paarden te behoeden voor de slacht?

Graag vragen wij een actualiteit aan in de actualiteitenraad van donderdag 3 maart om al deze zaken te bespreken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer