Actu­a­liteit: Inade­quate hand­having gemeen­telijk festi­val­beleid


Indiendatum: mei 2016

De Partij voor de Dieren is ontstemd door de ravage die is aangericht na het festival Oranjebitter in Het Park. Wij zijn in het bezit van foto's die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten: hele stukken gras zijn omgeploegd, de zoden zijn eruit gereden. Slemp en bodemverdichting liggen in het verschiet. Ook wordt er geen enkele bescherming geboden aan de monumentale bomen in Het Park. Vrachtwagens worden aplomb tegen de kruin geparkeerd zonder vorm van bescherming en over de wortels wordt gereden. Er wordt geen rekening gehouden met de vogels die eventueel in de bomen broeden.

Op 5 mei aanstaande wordt er wéér een festival in Het Park gehouden. De Partij voor de Dieren vreest dat de schade aan het monumentale park alleen maar groter wordt.

De wanpraktijken die wij hebben geconstateerd zijn in tegenspraak met de beantwoording van het college op schriftelijke vragen die wij hebben gesteld met betrekking tot het bevrijdingsfestival 2015 in Het Park (zie kenmerk 15bb4091). Zo wordt er gesteld dat bomen worden beschermd tegen het plaatsen van objecten zoals vrachtwagens of aggregaten, “het rijden en parkeren in het groen en onder de kroonprojecties of boven de boomwortelzone”. Hier blijkt in de praktijk niets van terecht te komen. Wij kunnen dan ook alleen maar aannemen dat het college allesbehalve blij is met de gang van zaken rond de festivals in Het Park en in andere Rotterdamse parken meer algemeen. Het gemeentelijk festivalbeleid wordt immers met voeten getreden.

Wij willen deze dringende kwestie als actualiteit aan de kaak stellen in de raadsvergadering van donderdag 12 mei aanstaande. Van de wethouder verantwoordelijk voor de buitenruimte en/of het festivalbeleid willen wij weten hoe zij deze wantoestanden in de toekomst gaan voorkomen en welke stappen zij tegen de veroorzakers van de schade in Het Park zullen nemen.

Interessant voor jou

SV: Nieuw burgerservicenummer voor gedupeerden datalek

Lees verder

SV: Toekomst perceel gesloopte aardappelloods Oranjebuitenpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer